Utorak, 11 svibnja

Oznaka: Bogojavljenje

Meditacija uz Bogojavljenje
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Meditacija uz Bogojavljenje

NIPOŠTO NISI NAJMANJI Što je veliko, a što maleno? Koliko li nas je puta postidjela Božja riječ kad je u pitanju naše shvaćanje veličine i neznatnosti. Evo pred nama malenog grada. Koji to uopće nije. Upravo nam se čini da se Bog voli zabavljati i to tako da uvijek uzdiže ono što je u očima ljudskim maleno i neznatno. Za to bismo našli puno potvrda u Svetom pismu: „Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost“ (1 Pt 5,5 Jak 4,6); „tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje bit će uzvišen“ (Mt 23,12); "Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko“ (Mt 18,3). Tu je nadalje i primjer malenoga Davida prema gorostasu Golijatu (usp. 1 Sam 17,23-54). I, konačno, odlomak iz današnjeg evanđelja: „A ti, Betleheme, ze...
Bogojavljenje – Tri Kralja
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Bogojavljenje – Tri Kralja

Betlehem je stoljećima bio grad drugorazredne važnosti. Ipak, umjesto Jeruzalema Bog izabire Betlehem, najmanjeg među kneževstvima judinim. Zapravo, to nije nikakvo iznenađenje jer Bogu je to normalno, On je tako oduvijek činio. Isto tako je negda izabrao Izrael kao svoj narod jer su bili najmanji među svim narodima (Pnz 7,7), za kralja nad Izraelom uzeo je najmanjega između Jišajevih sinova (1Sam 16,11); Pavao će stoga zaključiti da Bog izabire i ono što nije da bi uklonio ono što jeste (1Kor 1,28) pa ga zato mudri ovoga svijeta ne mogu dokučiti (1Kor 2,8). Da bi ga se pronašlo, treba ići u pravom smjeru: među malene (usp. Mt 25,40-45)! Mudraci su stranci, tj. u odnosu na Židove pogani. Činjenica da stranci donose u Jeruzalem vijest o Mesijinom rođenju predstavlja veliko iznenađe...
Hoditi u vjeri do jasne spoznaje – razmišljanje uz svetkovinu Bogojavljenja
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Hoditi u vjeri do jasne spoznaje – razmišljanje uz svetkovinu Bogojavljenja

Svetkovina Bogojavljenja u prvoj Crkvi bila je doista jednako svečana i značajna kao i svetkovina Božića, jer ovo slavlje izriče isto otajstvo pojavka Sina Božjega među ljudima. Doista ni Božić se nije slavio samo kao otajstvo rođenja Kristova, nego je slavljenje Božića sadržavalo i istinu da se Krist na dan svoga rođenja prije svega objavio svome narodu. Sukladno tome svetkovina Bogojavljenja je upućivala i na još jednu stranu tog otajstva, to jest istinu da se odmah nakon rođenja i prvih dana boravka među ljudima Krist Gospodin objavio i poganskim narodima na otajstven način koji su posvjedočili mudraci s istoka. Upravo u tome duhu i sveti Augustin, obrazlažući razloge i slavlja Bogojavljenja u prvoj Crkvi, predstavlja svetkovinu Bogojavljenja kao isto božićno otajstvo, s time št...
Meditacija uz Bogojavljenje
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Meditacija uz Bogojavljenje

Slava Gospodnja sviće nad tobom Kad su ono Izraelci izlazili iz Egipta i kad su putovali pustinjom, Sveto pismo izvješćuje kako su oni imali stalan znak Božje nazočnosti i brige. Bila je to Slava Gospodnja: danju u obličju stupa od oblaka, noću u obliku stupa od ognja. Kasnije je Slava Gospodnja bila u zavjetnom šatoru. U prvom današnjem čitanju (Iz 60, 1-6) prorok narodu u progonstvu naviješta da će ona ponovno doći: „Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja, i slava Gospodnja sviće nad tobom.“ Ovdje Slava Gospodnja označava zapravo Mesiju. On će svojim skorim dolaskom prosvijetliti izabrani narod i sve druge narode. Zato se blagdan Kristova rođenja u počecima na kršćanskom Istoku nazivao Bogojavljenje, a danas na ovaj dan ponajprije slavimo otajstvo poklona ...