Utorak, 11 svibnja

Oznaka: Bogojavljenje

Bogojavljenje – nacrt za homiliju
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Bogojavljenje – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Današnji blagdan koji obično zovemo Sveta tri kralja zove se zapravo Bogojavljenje. Pri tome se misli na to kako je Bog u svome utjelovljenom Sinu objavio svoju slavu i drugim narodima, ne samo Izabranom narodu. Te druge narode predstavljaju mudraci koji su došli iz nepoznate zemlje, veli se s istoka. To je bio predznak da se evanđelje treba širiti po cijelom svijetu, a ne samo unutar jedne zemlje i u samo jednom narodu. Tim novim Božjim narodima, toj novoj Božjoj stečevini pripadamo i mi. Dok zahvaljujemo Bogu za to izabranje, zamolit ćemo ga da nas učini dostojnima ovih svetih otajstava. Gospodine, tvoja se dobrota prostire cijelim svemirom i po cijeloj zemlji. Gospodine, smiluj se. Kriste, svojim rođenjem objavio si svoju slavu svim narodim...
Pobožićno vrijeme liturgijske godine
Blagdani i sveta vremena

Pobožićno vrijeme liturgijske godine

Uvod Liturgijska ili crkvena godina svojom podjelom na tri ciklusa i rasporedbom blagdana unutar njih ima snagu voditi i vjernike i svećenike u napredovanju u duhovnosti i pobožnosti, pa je važno nastojati razumjeti njezino značenje i iz nje crpiti poticaje za svakodnevni život. Liturgijska se godina dijeli na tri ciklusa: božićni, uskrsni i vrijeme kroz godinu, a svaki ima zadatak produbiti najveća otajstva u svjetlu nauka Katoličke Crkve. Crkvena godina počinje božićnim ciklusom, nastavlja se prvim dijelom vremena kroz godinu, potom slijedi uskrsni ciklus, nastavlja se drugim dijelom vremena kroz godinu i završava Nedjeljom Krista Kralja. Osim toga, prema rasporedbi liturgijskih čitanja, crkvena godina nije jedinstvena, nego se dijeli na tri vremena, odnosno godine: godinu A, godi...
Putokazi
Razmišljanja o vjeri

Putokazi

Na stazama našim tegobnim što zemljom prolaze teško bi bilo snaći se bez znaka, koji nam kazuje kako doći sigurno i precizno do odredišta. Stoga na raskršćima i na zavojima, i na svim zahtjevnijim dionicima postoje znakovi opasnosti, izričitih naredbi i obavijesti. Postavili su ih ljudi koji poznaju prometna pravila, kao i mogućnosti pojedinih prometnih sredstava, ali ujedno i odredišna mjesta. Slično je tome i duhovno putovanje na kojem je Bog ljudima koji traže njega i život vječni ostavio putokaze da dođu do njegova utjelovljenoga Sina, kao što je Mudracima s Istoka ostavio zvijezdu repaticu. Dobro mu je poznato naše vječno odredište i sve poteškoće puta, pa nam izlazi ususret ukazujući nam kako stići na najbolji način do njega. Zato je sve putokaze p...
Pronaći bogatstvo u Isusu – razmišljanje uz Bogojavljenje
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Pronaći bogatstvo u Isusu – razmišljanje uz Bogojavljenje

Slavimo danas svetkovinu Bogojavljenja, ili kako je u našoj predaji uvriježeno reći Triju kraljeva. Evanđeoski tekst nam pripovijeda o Mudracima koji dođoše s Istoka pokloniti se novorođenome Kralju, premda nisu znali točno mjesto gdje se rodio (Mt 2, 1-12). Njihov put je pretpostavljao sustavno i ustrajno traženje Kralja čiju su zvijezdu vidjeli da se pojavila, te se nisu bojali napora i puta do Jeruzalema i potom Betlehema. Osim toga oni su mu donijeli svoje darove: zlato, tamjan i smirnu jer su ga htjeli obdariti kao istinskog kralja. No upravo zahvaljujući takvom zauzetom i dobrohotnom stavu pred Kristom, oni su pronašli pravo blago svoga života u Istini koja im je zasjala u Betlehemu po utjelovljenome Božjemu Sinu. S druge pak strane židovski kralj Herod je pristupio Kristovu...
Zvijezda repatica od papira
Kreativne ideje

Zvijezda repatica od papira

Na blagdan Bogojavljenja ili Triju kraljeva slavimo, između ostaloga, Božju objavu svim narodima. Prema Svetomu Pismu, mudraci s Istoka krenuli su slijedeći zvijezdu na nebu koja ih je dovela pred novorođenoga Kralja. Više se o Bogojavljenju može saznati ovdje, a niže donosimo jednu jednostavnu ideju, prigodnu za katehezu ili vjeronaučnu nastavu u nižim razredima, a riječ je o izradi zvijezde repatice od papira. Da bi se ona mogla napraviti, potreban je jedan papir žute (ili zlatne boje), a od kojega treba izrezati dio jednakih stranica, koji će poslužiti za izradu zvijezde, a ostatak za izradu njezina repa. Papir jednakih stranica treba presaviti u harmoniku, i to tako da se jednom dužinom presavije na pola, zatim svaku polovicu na pola, te opet svaku četvrtinu po pola. Tak...
Bogojavljenje – homilija
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Bogojavljenje – homilija

Uvod i pokajnički čin Današnja se svetkovina naziva Bogojavljenje. Bog se, naime objavljuje svim narodima i svakom čovjeku dobre volje. Oni mudraci koji su pohodili Isusa i dali mu darove, predstavljaju sve narode svijeta i znak su da se Isusovo evanđelje nije imalo odnositi samo na jedan narod i samo na jednu zemlju. Danas se na poseban način Bog i nama objavljuje; u svojoj riječi i u otajstvima koja slavimo. Htjeli bismo biti dostojni i Božje objave i njegovih velebnih darova. Zato ćemo u poniznosti srca na nas zazvati Božju milost. Gospodine, ti se Kralj kraljeva, ti si Gospodar neba i zemlje. Gospodine, smiluj se! Kriste, Sine Božji, ti nas činiš dionicima svoje božanske naravi. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti nas pozivaš da budemo dionicima Kristova trplje...
Bogojavljenje – nacrt za homiliju
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Bogojavljenje – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Novorođenom Isusu dolaze stranci, mudraci s istoka, donose mu darove i klanjaju mu se. Tako se u samim počecima Kristovo spasenje okreće svima narodima. Slava se Gospodnja očitovala svim narodima. Zato ovaj blagdan i nazivamo – Bogojavljenje. Krist je Gospodin nazočan među nama i na ovom euharistijskom slavlju. Zato ćemo ga zamoliti da i nas obasja onom istom svjetlošću kao nekoć mudrace – kraljeve. Gospodine, ti svjetlošću svojega spasenja obasjavaš sve narode po cijelome svijetu. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si svoju Crkvu ustanovio da tvoje ime naviješta, tvoja otajstva slavi i tvoju svjetlost svijetom pronosi. Kriste smiluj se! Gospodine, ti svakoga od nas pozivaš da snagom Duha Svetoga budemo odsjaj tvoje slave. Gospodine, smiluj s...
Vidjeti zvijezdu Kristovu – razmišljanje uz Bogojavljenje
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Vidjeti zvijezdu Kristovu – razmišljanje uz Bogojavljenje

Današnja svetkovina od starine je jedan od najvećih kršćanskih blagdana. Slavljen je vrlo svečano i radosno u velikoj zahvalnosti Bogu koji je ljubio sve ljude do mjere da je sve ljude htio spasiti i učiniti dionicima svoje ljubavi i dobrote. A mogao je spasiti sve ljude samo ako je se svima objavio, to jest učinio dostupnom svoje očitovanje, kako u izabranom narodu, tako isto i po svome Sinu. Upravo u ime toga, želeći ljude obdariti spasenjem, poslao je svoga Sina na svijet. A njegov jedinorođeni Sin koji u skrovitosti dolazi utjelovljen, ipak nije potpuno skriven, već se otkriva onima koji su jednostavni i čista srca, sposobni prihvatiti njegovu objavu. Zato je Bog ne samo dopustio da ga utjelovljena nađu iskreni tražitelji, već je to i sam želio i njima omogućio. U tom smislu č...
Bogojavljenje – homilija
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Bogojavljenje – homilija

Uvod i pokajnički čin Današnji blagdan obično zovemo Sveta tri kralja, a naziva se zapravo Bogojavljenje. Slavimo, naime, otajstvo Sina Božjega koji se ljudima objavio kao čovjek. U mudracima s Istoka vjernici vide predstavnike svih naroda koji se klanjaju novorođenome Kralju. Mi bismo vjernici danas, naravno, htjeli da Krist bude vidljiv i prisutan i u svojoj riječi i u otajstvima koja slavimo, ali na poseban način po Crkvi, po nama vjernicima. Mi smo pozvani svojim životom naviještati Krista kao jedinog Spasitelja svakoga čovjeka. I u tome vidimo svoje slabosti i nedostatnosti. Zato, da bismo dostojno proslavili ova sveta otajstva pokajat ćemo se za svoje grijehe i propuste. Gospodine, ti si Bog i dobrostivi Otac svih naroda. Gospodine, smiluj se! Kriste, tebi će...
Bogojavljenje – nacrt za homiliju
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Bogojavljenje – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Današnji blagdan uglavnom svi zovemo Sveta Tri Kralja i jedva da se čuje službeni naziv: Bogojavljenje. Ovaj naziv i na crkvenom Zapadu i Istoku upućuje na otajstvo Krista koji se objavio ne samo jednom narodu, nego svim narodima, a čiji su predstavnici upravo ti mudraci s istoka. Naznaka je to kasnijeg Isusovog djelovanja i djelovanja njegove Crkve koja se širi i raste po cijelome svijetu. Htjeli bismo ovu evanđeosku poruku spremno čuti i s vjerom prihvatiti. Zato ćemo zamoliti Gospodina da nas oslobodi od svake naše sebičnosti i zatvorenosti. Gospodine, ti si stvorio svakoga čovjeka i svi su ljudi tvoja ljubljena djeca. Gospodine, smiluj se! Kriste, tebi su se poklonili mudraci s istoka i po njima ti se klanjaju svi narodi svijeta. Kriste smiluj se! G...