»Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima.« (Rim 14,9)

Uzašašće Gospodinovo (B) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna:
Gospodine, smiluj se:
Otpjevni psalam:
Sveopća molitva:
Prinosna:
Pričesna:
Završna: