Cjeloviti kruh


Otkako su dopustili da ih u ishrani
industrijalizacija zavede i odvede
putem lakšega i oku primamljivijega,
a nepcu slađeg i ugodnijeg jela,
danas se ljudi sve više vraćaju
onom što znaju da je zdravije.
Tako sve više traže cjeloviti,
stručno rečeno integralni kruh,
a ne samo onaj od bijeloga brašna
iz kojeg su izbačeni mnogi korisni sastojci.
To je kruh cjelovitih žitarica
kako su ga nekad i stari pripremali.

Počesto uslijed nemara i neznanja
čovjek iz svoje cjelovite prehrane
isključi onaj duhovni nebeski kruh.
Zaboravlja tako da je Bog predvidio
da mu kruh života vječnoga
bude dio svakodnevnog obroka
za koji iz dana u dan svesrdno vapi
ponavljajući riječi molitve Gospodnje:
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
Zaboravom kruha koji je s neba sišao
nanosi nesagledivu duhovnu štetu
sebi i svome vječnom spasenju.
Nasušna je stoga potreba
ispravne ljudske prehrane
da blaguje pravi cjeloviti kruh
iz kojega nije izbacio sastojke
kojima ocjelovljuje i jača
svoju duhovnu sastavnicu.
Upravo njime priskrbljuje
neophodnu snagu i krepčinu
za valjan i smislen život na zemlji,
ali i nezamjenjivu popudbinu
za dolazak do željene vječnosti.