Srijeda 5. korizmenog tjedna: Rob grijeha


Čitanja: Dn 3, 14-20.24-25.28; Otpj. pj.: Dn 3, 52-56; Iv 8, 31-42


Kad starije osnovce i mlađe srednjoškolce pitamo što je sloboda, često se zna čuti otprilike ovakav odgovor: “Sloboda je kad možeš činiti sve što hoćeš!” Stvarno? A što ako se ja hoću igrati igricama na računalu, a ti to u isto vrijeme želiš? Što je onda sa slobodom? Čija je sloboda važnija? Možda od onog jačega? A što ako se ja u svojoj slobodi odlučim ljenčariti cijele školske godine? Hoću li onda stvarno biti sretan?

Pa i odrasli znaju spočitnuti Crkvi kako stalno nešto zabranjuje, a mi, eto, živimo u demokraciji. Onda ispadne da je ropstvo pokoravanje zakonima i propisima. Kao da se u počecima čovječanstva Bog mrzovoljan probudio i rekao u sebi: “Idem ja ljudima zabraniti i staviti pod grijeh mnoge lijepe stvari.” Zar stvarno? Danas nam Isus veli: “Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha.”

Što to znači? Što je sloboda, a što ropstvo u Isusovom smislu? Ispadne da je Isusova posvemašnja poslušnost Ocu zapravo bila robovanje. Zar stvarno?

Za slobodu nas je Krist oslobodio, veli sveti Pavao. Naime, kada čovjek svojevoljno čini zlo, on je rob toga grijeha, jer ga grijeh upropaštava. Ako nekoga uvrijedim, ako nekome učinim zlo, nisam samo njemu štetu nanio. Sebe sam onečovječio, sebe sam iznakazio, pokvario sam Božju sliku u sebi, postavo sam ne-čovjek, karikatura, ruglo od čovjeka.

Evo primjera. Ako se čovjek opija, ako ne pazi na svoje zdravlje, ako se drogira, je li stvarno slobodan? Ne. On robuje nekoj navici koja ga upropaštava. Naprotiv ako čovjek ulaže napor da čini dobro, da oprašta, da koliko je to god više moguće bude slika Božje dobrote i ljubavi, on je u tome slučaju slobodan, slobodan za dobro, slobodan za Boga, slobodan jer ostvaruje sama sebe. Jer, nije čovjek stvoren za zlo, za zavist, za grijeh. Ako to čini, on se onečovječuje, postaje duboko u sebi nemiran i nesretan.

Đavolska je prijevara da čovjek ide protiv sebe i protiv svoga zadovoljstva ako ulaže napor da ne čini zlo, a čini dobro.

Tko čini grijeh, rob je grijeha.

Neka nas ovo korizme Gospodin po Duhu Svetome prosvijetli da upoznamo svoje grijehe i svoje robovanje i neka nam dade snage da se tih okova grijeha oslobodimo, pa da ovoga Uskrsa radosno prodišemo punim plućima.