Štafeta


Utrka skupine natjecatelja
koji uzastopce zamjenjuju
jedan drugoga zove se štafetom.
Štafeta može biti u plivanju,
skijanju, atletici i nekim drugim
športskim disciplinama.
U atletici trkači čak nose
i predaju štafetnu palicu
jedan drugome koju
trebaju donijeti do cilja.

Slično športskoj štafeti
i u prenošenju vjere postoji
kao neka duhovna štafeta.
Za prenijeti vjeru valjano,
treba uspostaviti kontinuitet
i fizički doticaj između onih
koji su je primili i onih
koji je dalje prenose drugima.

Isus je svojim apostolima,
darovao vjeru i obilje milosti,
a oni su svojim učenicima
i nasljednicima dalje prenosili
duhovno blago koje su primili.
Za valjanost tog procesa
neophodan je ne samo duhovni,
već i stvarni fizički kontinuitet,
koji se u Crkvi jamči i njeguje
po apostolskom nasljeđu,
to jest neprekinutom nizu
biskupa i njihovih nasljednika.
Imajući sakramentalne ovlasti
oni prenose cjeloviti život vjere
sa svim duhovnim obiljem
koje je utjelovljeni Božji Sin
podario ljudskome rodu.