Utorak, 11 svibnja

Oznaka: Presveto Trojstvo

Presveto Trojstvo (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje
Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

Presveto Trojstvo (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna: Svi pojmo Ocu i Sinu i Duhu Trojice sveta (Antifonal iz Bayeuxa – Francuska, 1739.) Trojice sveta (Cithara octochorda) O Trojstvo silno, presveto (gregorijanski napjev) O Trojstvo silno, presveto (L. Bourgeois, 1551.) O Trojstvo silno, presveto (T. Prša) Blagoslovljen budi Bog (ciklus A i C) Otpjevni psalam: Gospodine, Bože naš (I. Rakonca) Gospodine, Bože naš (T. Prša) Gospodine, Bože naš (D. Bubalo) Bože naš, divno li je Ime Tvoje (A. Igrec) Prinosna: Oče naš dobri (orguljska pratnja) Hvalimo Tvoje dično Ime Primi naša srca Pričesna: Punina kad dođe vremena Bog je tako ljubio svijet Zahvalni himan (nakon pričesti): Hvaljen i uzvisivan dovijeka (A. Igrec) Završna: Tebe Boga hvalimo Tebe, Bože, hvalimo Tebe Boga hvalimo (napjev iz splitske katedrale) (il...
Katoličnost ili pluralizam
Kolumne, osvrti, komentari

Katoličnost ili pluralizam

Gerhard Ludwig Müller,[1] kardinal Svete Rimske Crkve, redoviti profesor i predstojnik Katedre dogmatike i povijesti vjerskih istina na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Münchenu (1986.–2002.), prvi počasni doktor znanosti Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta (2016.), urednik sabranih djela Josepha Ratzingera (od 2009. do 2019. objavljeno 18 svezaka na njemačkom), čelnik dikasterija za katoličko pravovjerje (2012.–2017.), emeritirani predsjednik Međunarodnoga teološkoga povjerenstva, emeritirani predsjednik Papinskoga biblijskoga povjerenstva, emeritirani predsjednik Papinskoga povjerenstva „Ecclesia Dei“ i emeritirani regensburški biskup, objavio je 10. veljače 2019. Proglas vjere. Istoga dana na hrvatskom su ga jeziku neovisno objavila tri portala: Crkva na kamenu, Vjera i...
Proglas vjere
Dogmatika

Proglas vjere

Kardinal Gerhard Müller (71) objavio je Proglas vjere, koji je datiran s 10. veljače 2019., na nebeski rođendan blaženoga Alojzija Stepinca, dan uoči šeste obljetnice odreknuća petrovske službe Benedikta XVI. i dan uoči 41. obljetnice svojega prezbiterskoga ređenja. Objavljen je na sedam jezika: engleski, francuski, kastilski, njemački, poljski, portugalski i talijanski. Donosimo njegov cjeloviti prijevod na hrvatski s njemačkoga izvornika.  „Neka se ne uznemiruje srce vaše!“ (Ivan 14, 1) Suočeni s rastućom zbunjenošću oko učenja o vjeri, brojni biskupi, svećenici, redovnici i laici Katoličke Crkve tražili su od mene javno svjedočenje o Istini objave. Vlastita je zadaća pastira voditi one koji su im povjereni putom spasenja. To im može uspjeti samo ako poznaju taj put...
Krstiti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga – razmišljanje uz svetkovinu Presvetoga Trojstva (B)
Homilije u godini B

Krstiti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga – razmišljanje uz svetkovinu Presvetoga Trojstva (B)

Opraštajući se od svojih učenika Isus im ostavlja nalog da učine njegovim učenicima sve naroda krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga (Mt 28, 16-20). Možda nam se čini da im je dao tek običan nalog, ništa posebno ili značajno. No u trenutku opraštanja sigurno im je izgovorio vrlo značajne riječi i dao izuzetno važan nalog, to jest najvažniji nalog koji sažima njegovo cjelokupno djelovanje. Doista, htio je da njegovi apostoli naviještaju u cijelom svijetu sve ono čemu ih je on poučio, te da učine njegovim učenicima sve narode na zemlji. No to se moglo dogoditi na način da ih krste u ime Presvete Trojice, Oca i Sina i Duha Svetoga. No ovdje Isus ne misli samo na čin krštenja kao formalnost koju bi trebali učiniti, već na nešto mnogo snažnije i sadržajnije. Nekoga krstiti ne znač...
Presveto Trojstvo (B) – homilija
Homilije u godini B

Presveto Trojstvo (B) – homilija

Uvod i pokajnički čin Crkva danas slavi svetkovinu Presvetoga Trojstva, tajnu trojedinoga Boga, Boga jedne božanske naravi u tri osobe: Oca i Sina i Duha Svetoga. To je neshvatljiva i neiskaziva tajna. Klanjamo se danas pred tako uzvišenom tajnom i molimo Gospodina da nas učini dostojnim svojih velebnih darova. Gospodine, Bože, Oče svega svijeta! Stvorio si nas u svojoj neizmjernoj ljubavi. Gospodine, smiluj se! Kriste, jedinorođeni Sine Očev, otkupio si nas svojom smrću i uskrsnućem. Kriste, smiluj se! Gospodine Bože, Oče nebeski, ti sa svojim Sinom izlijevaš na svoju Crkvu snagu Duha Svetoga koji je s tobom, Ocem i Sinom jedan Bog. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Svi kršćani vjeruju u jednoga Boga koji je jedan i jedinstven u trojstvu jed...
Presveto Trojstvo (B) – nacrt za homiliju
Homilije u godini B

Presveto Trojstvo (B) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Danas slavimo najveću tajnu naše vjere: tajnu Boga jednoga i trojstvenoga. Bog nam se objavio kao Otac, Sin i Duh Sveti, jer nas hoće primiti u svoju božansku obitelj. To je za nas ljude najveće moguće odlikovanje, dar Božje ljubavi, za koju Bogu želimo neprestano zahvaljivati. Da bismo i na ovoj euharistiji mogli dostojno zahvaljivati trojstvenomu Bogu, zamolit ćemo za oproštenje naših grijeha. Gospodine, u svojoj nadspoznatljivoj ljubavi ti si nas stvorio na svoju sliku, sebi slične. Gospodine, smiluj se! Kriste, jedinorođeni Sine Božji, ti si nas svojoj smrću i uskrsnućem učinio djecom Božjom. Kriste smiluj se! Gospodine, izljevom Duha Svetoga učinio si nas dionicima božanske naravi Isusa Krista. Gospodine, smiluj se! Nacrt za h...
Svetkovina Presvetoga Trojstva (B) – prijedlog za liturgijsko pjevanje
Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

Svetkovina Presvetoga Trojstva (B) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna: Svi pojmo Ocu i Sinu i Duhu, aleluja (napjev iz katedrale Notre Dame, Paris – Francuska) Trojice sveta (Cithara octochorda) O Trojstvo silno, presveto (T. Prša) O Trojstvo silno, presveto (gregorijanski napjev) O Trojstvo silno, presveto (L. Bourgeois, 1551.) Blagoslovljen budi Bog (PGPN 75 – 2) Otpjevni psalam: Blago narodu koji Gospodin odabra (I. Andrić) Blago narodu koji Gospodin odabra (S. Grgat) Prinosna: Oče naš dobri (PGPN 224) Hvalimo tvoje dično Ime (A. Igrec) Primi naša srca (M. Jurić) Pričesna: Punina kad dođe vremena (PGPN 233) Bog je tako ljubio svijet (PGPN 135) Bog je tako ljubio svijet (M. Bartolić) Zahvalni himan (nakon pričesti): Hvaljen i uzvisivan dovijeka (A. Igrec) Završna: Tebe Boga hvalimo (PGPN 708) Tebe, Bože, hvalimo (tekst iz Pjesm...
Pouskrsno vrijeme vazmenoga ciklusa
Liturgika

Pouskrsno vrijeme vazmenoga ciklusa

Liturgijska godina: božićni ciklus, uskrsni ciklus i  vrijeme kroz godinu Liturgijska godina se sastoji od tri temeljna ciklusa, a to su božićni, uskrsni i vrijeme kroz godinu. Počinje božićnim ciklusom, odnosno Prvom nedjeljom došašća, a završava nedjeljom Krista Kralja. Cjelokupna rasporedba svetoga vremena ima za cilj postupno nas uvoditi u otajstva vjere, a posebno u tom svjetlu stavlja naglasak na Božje spuštanje među nas ljude i njegovu uzvišenu odluku da nam daruje svoga Sina, kao i Sinovljevu poslušnost Očevoj volji do smrti na Križu, po kojoj nas je otkupio i snagom svoga uskrsnuća otvorio pristup nebeskoj slavi. Svaki je u tom smislu blagdan pomno promišljen i pomaže nam da bolje i snažnije razumijemo značenje tolike Božje ljubavi, a njihovo smještanje unutar pojedinih cik...
Presveto Trojstvo (A) – homilija
Homilije u godini A

Presveto Trojstvo (A) – homilija

Uvod i pokajnički čin Danas slavimo uzvišenu i nadspoznatljivu tajnu naše vjere: Presveto Trojstvo. Bog je jedan i jedinstven u svojoj božanskoj naravi, a ipak u isto vrijeme trojstven u božanskim osobama, kao Otac, Sin i Duh Sveti. Iako Bog u svome veličanstvu posvema nadvisuje svako naše poimanje, danas nam se Bog u svojoj riječi na poseban način predstavlja kao onaj koji je prisutan, koji nam je blizak, koji nas ljubi. Htjeli bismo u ovom misnom slavlju dostojno proslaviti ovu veliku tajnu naše vjere. Stoga ćemo se pokajati za sve svoje grijehe i propuste. Gospodine, ti si se svome narodu objavio kao brižan Otac. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si savršena Slika Očeva. Kriste smiluj se! Gospodine, Duh koji izlazi od Oca i Sina i nas čini dionicima ...
Nasljedne osobine
Razmišljanja o vjeri

Nasljedne osobine

U suvremenoj biologiji i medicini mnogo se napravilo na polju istraživanja nasljednih osobina. Otkrilo se mnoštvo odlika koje kao ljudi imamo zajedničkih s precima, bilo dalekima i udaljenima bilo onim neposrednima. A u slučaju štetnoga naslijeđa, znanost je kadra izvršiti zahvate smanjujući negativne posljedice. I dok se znanost uspješno bavi tjelesnom sastavnicom života, zaboravlja se duhovno naslijeđe prisutno u našim venama. Naime, u nama se raspoznaje božansko trojstveno naslijeđe. Na Sliku smo Božju stvoreni i Duhom potpuno prožeti, te nosimo sve odlike trojstvenoga Tvorca. Njegovi tragovi u nama su upečatljivi i neotuđivi. Zato ne gurajmo u zapećak Boga trojstvene ljubavi, čija se prisutnost jasno zrcali u našoj duši i nutrini. Razvijajmo sasvim marn...