Utorak, 17 svibnja

Oznaka: sakrament ženidbe

Pojednostavljenje i ubrzavanje kanonskog postupka za utvrđivanje nevaljanosti ženidbe
Crkveno pravo

Pojednostavljenje i ubrzavanje kanonskog postupka za utvrđivanje nevaljanosti ženidbe

Ovih dana je objavljen dokument pape Franje kojim su izvršene značajne promjene u Zakoniku kanonskog prava iz 1983. godine s obzirom na preuređenje kanonskog postupka za utvrđivanje i presuđivanje je li neka ženidba dvoje katolika, ili između katoličke i nekatoličke stranke, sklopljena valjano ili nije. Taj dokument, koji nosi latinski naslov: Mitis Iudex Dominus Iesus (Isus Gospodin blagi sudac), pobudio je među katolicima širom svijeta, pa i kod nas, veliko zanimanje, ali je od mnogih i pogrešno shvaćen. Učinjene su, bez sumnje, u kanonskom pravu velike promjene, ali ne u smislu da će se odsada u Crkvi moći 'poništavati ženidbe', kako se u javnosti i u medijima često pogrešno predstavlja, nego se radi o tome da će sudski postupak za utvrđivanje je li neka ženidba uopće sklopljen...
Jednost i nerazrješivost – bitna svojstva ženidbe
Crkveno pravo

Jednost i nerazrješivost – bitna svojstva ženidbe

Kan. 1056 - Bitna su svojstva ženidbe jednost i nerazrješivost koja u kr­šćanskoj ženidbi zbog sakramenta zadobivaju posebnu čvrstoću. a) Jednost ženidbe Svojstvo jednosti ženidbe (unitas matrimonii) se sastoji u tome da se ženidbena veza može uspostaviti i bračna zajednica postojati samo između dviju osoba, odnosno da muž može imati samo jednu ženu, a žena samo jednoga muža. To je zahtjev same naravi braka. Bračni drugovi sebe predaju jedno drugomu, i uzajamno se prihvaćaju. To predavanje i prihvaćanje treba biti potpu­no. A ne može biti potpuno ako se jedna osoba, bilo muž ili žena, u braku tre­ba predati većemu broju drugih osoba, bilo žena ili muževa, ili ako veći broj drugih osoba, muževa ili žena, treba biti prihvaćen od jedne žene ili jednoga muža. U tome sluča...
Sakrament ženidbe (pravni vid)
Crkveno pravo

Sakrament ženidbe (pravni vid)

Pojam, nastanak i bitna svojstva kršćanske ženidbe Ženidba je zajednica svega života muške i ženske osobe, usmjerena po svojoj naravi k dobru ženidbenih drugova, te k rađanju i odgajanju potomstva. Tu je zajednicu među krštenim osobama Krist Gospodin uzdigao na dostojanstvo sakramenta, tako da među njima ne može biti valjanog ženidbenog ugovora koji samim tim ne bi bio sakrament (kan. 1055, § 1-2). Ženidbena zajednica se uspostavlja ili nastaje ženidbenom privolom bračnih stranaka, koju na vani treba očitovati na način određen zakonom. Za katoličke vjernike taj način određuje Crkva. Bitna su joj svojstva jednost, što znači da može postojati samo između jednog muškarca i jedne žene (monogamija), čime se isključuje svaki oblik višeženstva (poligamija), te nerazrješivost, koja...
Sakrament ženidbe
Teološki prilozi

Sakrament ženidbe

Već se na prvoj stranici Svetog pisma - govoreći o stvaranju muža i žene koji postaju jedno tijelo i jedan duh - vidi kolika je važnost braka i bračnog života. Krist je, pak, tu vezu muža i žene uzdigao na razinu sakramenta, a njegova se volja izvršava u Crkvi kroz cijelu njezinu povijest. Ženidba ima dvije (tri) svrhe: dobro supružnika i rađanje i odgajanje djece (i opće dobro). Dobro supružnika predstavlja međusobnu pomoć i ljubav između muža i žene, koja supružnicima omogućuju kvalitetan i smislen život. Uz to, svrha ženidbe je i rađanje i odgoj djece. Bog je, naime, zamislio da se ljudsko društvo širi preko potomstva, a što je više ljubavi među supružnicima, to je veća mogućnost da potomstvo bude snaga koja će cjelokupno društvo voditi naprijed. Zato je bitno da se rod...