Veliki četvrtak: Razumijete li što sam vam učinio

Veliki četvrtak: Razumijete li što sam vam učinio


Čitanja: Izl 12, 1-8.11-14; Ps 116, 12-13.15.16b-18; 1Kor 11, 23-26; Iv 13, 1-15


Znate kako postupa dobar učitelj? Kad želi nešto prenijeti učenicima, on im govori, ali i pokazuje primjerom, zorno da učenici bolje i lakše razumiju. Zato učenici uče u prirodi, prave pokuse, crtaju, sami mjere i sami se uvjeravaju. Kao da i Isus tako čini. Vjerojatno je smatrao kako neće biti dovoljno da im kaže kako trebaju voljeti jedni druge i služiti jedni drugima. Zato se na Posljednjoj večeri u određenom trenutku ustao od stola, skinuo gornju haljinu, nalio vode u praonik, opasao se ručnikom i počeo učenicima prati noge. Poznato nam je da je pranje nogu bio posao slugu i onih najnižih u kući. I onda, da bi učenici razumjeli što je on učinio, Ivan ovako navodi Isusove riječi:

“Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: ‘Razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam! Ako dakle ja – Gospodin i Učitelj – vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih.'”

Na Veliki četvrtak navečer u svim župskim crkvama slavimo misu Večere Gospodnje. To je najveće otajstvo: Isus pod prilikama kruha i vina ostavlja otajstvo našega spasenja: svoju muku, smrt, uskrsnuće i proslavu. To je vrhunac njegova djela, to je vrhunac našega bogoslužja.

I što onda čini Isus u tom najvećem i najsvečanijem trenutku? Zorno nam ostavlja primjer kako mi trebamo služiti jedni drugima, kako trebamo voljeti jedini druge.

Onda ništa ne vrijedi naša veličina i naše nametanje. Nije bitna ni naša školska sprema ni ugled u društvu. Nisu važni ni ljepota, ni sposobnosti ni svjetska slava. Sve je to slama, sve je to po sebi prolazno.

Samo je jedno neprolazno, vječno, trajno, samo jedno je neuništivo i ostaje kroza svu vječnost. To su dobra djela učinjena iz ljubavi. To je ljubav. A Bog je ljubav.

Činimo dobro jedni drugima. To nam je svima tako potrebno. Potrebno je i našim obiteljima i našoj Crkvi, a potrebno je i našoj zemlji. Činiti dobro.

To je božansko djelo.