Router


Usmjerivač – hrvatska je riječ 
za napravu koju svi poznamo 
pod engleskim nazivom router, 
a koja prosljeđuje ili usmjerava 
pakete podataka u mreži. 
Bilo da je riječ o lokalnim 
ili rasprostranjenim mrežama, 
usmjernici se postavljaju tamo 
gdje se spajaju dvije ili veći broj mreža 
omogućujući prijenos podataka 
koji bi bez njih bio neizvediv.

Takav jedan usmjerivač 
bio je neophodan kao spoj 
nebeske i zemaljske, 
Božje i ljudske mreže. 
A to je utjelovljeni Gospodin 
koji je prihvatilište na zemlji 
svih Božjih nebeskih blaga. 
Ali ih ne zadržava za sebe, 
već ih velikodušno dijeli s nama 
s kojima ime istovjetnu ljudsku narav. 
Zahvaljujući njegovu daru 
i mi smo dionici velike 
božanske mreže ljubavi.