Ponedjeljak, 8 kolovoza

Oznaka: obitelj

Jesen
U sjeni krila Tvojih

Jesen

Na pitanje: „Kako je kod vas ovo godine urodio krumpir?“ jedan je seljak duhovito odgovorio: „Tko je proljetos krumpir posadio, nešto je krumpira i iskopao. Tko nije posadio, nije iskopao baš ništa!“ Jesen je vrijeme ubiranja plodova. Ona nam pokazuje što smo činili početkom godine. Upravo tako: ako nešto uložiš, možeš se nečemu i nadati. Ako nisi uložio ništa, čemu se možeš nadati? Tako možemo gledati i na svoj život. U što ulažemo? Što sijemo? Apostol Pavao nam u tome smislu govori vječnu Božju mudrost: „Tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni.“ Što bi to bilo ono duhovno? Evo, veli dalje Pavao: „Neka nam ne dozlogrdi činiti dobro: ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti! Dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima,...
Kršćanstvo zajednice
Kroz filozofsku prizmu

Kršćanstvo zajednice

Zajednica nije monolitni sustav otporan na promjene. Nije moguće predvidjeti kako će se život u zajednici rasti i razvijati. Ulazak u zajednicu nosi sa sobom neka očekivanja od zajednice. Neka očekivanja će biti ispunjena. U nekom trenutku moguće je duboko i trajno razočaranje zajednicom. Nerijetko se razočaranje događa zbog gubitka svijesti da je uvijek riječ o živim ljudima, njihovim nadanjima, osjećajima, planovima. Trajna je napast za zajednicu pretvaranje u uniformni sustav međuljudskih odnosa gdje ili nije dopušteno ili se ne smije razmišljati izvan sustava. Odnos prema zajednici u koju se ulazi nerijetko počinje s ljubavlju prema njoj. Kasnije će ljubav prestati u svojoj emotivnoj formi i pretvorit će se u trajniji i stabilniji odnos poštovanja i zahvalnosti. Brak je jedan od pri...
Blagovati
U sjeni krila Tvojih

Blagovati

Evo još jedne riječi koja se rijetko čuje, osim u crkvi: blagovati. Blagovati ne mora biti nužno isto što i jesti. Domaće životinje jedu svoj obrok, ali samo čovjek može blagovati. U čemu bi bila razlika? Valja priznati da čovjek, kao i svako drugo živo biće, mora jesti da bi živio. To je ona nužnost kao disanje, kao spavanje. Međutim, kada god je to moguće, čovjek od uzimanja obroka čini barem mali obred. Zašto? Čovjek vjernik je svjestan da je sve Božji dar i da je Bog onaj koji „daje hrane svakom tijelu“. Zato je i u Židova i kršćana osobito važna molitva hvale koja se Bogu upućuje prije obroka. Isus je tako redovito činio: prišao bi stolu, zahvalio i razlomio kruh. U toj svetoj gesti prepoznali su ga i ona dvojica učenika u Emausu. Slično bi trebalo biti i u našim prilikama. Evo. J...
Obitelj – kućna Crkva
Razmišljanja

Obitelj – kućna Crkva

U prvom razdoblju kršćanstva, kada su se tek zajednice vjernika oblikovale diljem ondašnjega svijeta, kada još nije bilo ni crkava ni župa, a Crkva još uvijek bila pod progonima, temeljna zajednica bila je obitelj. Obitelj je tada bila kućna Crkva – domus Ecclesiae. Kao što ju je i sam Bog izabrao za mjesto svoga prebivanja među ljudima, tako je ona bila mjesto i okupljanja zajednice vjernika. Nosila je taj časni naziv, te su se vjernici najprije i okupljali u privatnim kućama kako bi kao Božja obitelj pod predsjedanjem biskupa ili svećenika, u jednostavnosti molili i pjevali, tumačili Božju riječ i lomili kruh – blagovali euharistiju.  Prigoda je prisjetiti se i danas tog časnog naziva za obitelj, te shvatiti da on nikada nije izišao iz mode ili nije postao suvišan, pogotovo ne nama ...
Brak i obitelj u svjetlu crkvenog nauka
Vjeronauk - srednja škola

Brak i obitelj u svjetlu crkvenog nauka

Mogli bismo reći da današnje društvo ne gleda blagonaklono na brak i obitelj. Naime, mnogi pokazatelji i suvremeni trendovi potvrđuju da se braku i obitelji ne pridaje ona važnost koju oni po sebi zaslužuju. Različiti su tome utjecaji, od suvremenog ubrzanog načina života do izravnog promoviranja takvih ponašanja koji djeluju razarajuće na te temeljne stanice ljudskog društva. Kao posljedicu takvog stanja imamo sve češća razmišljanja kako su brak i obitelj kakvu poznajemo stoljećima zastarjele institucije i da ih treba ukinuti, a da bi se otvorio prostor nekim novim oblicima zajedničkog života. Međutim, brak i obitelj su mjesta unutar kojih se stječu mnoge kreposti i odgaja se za najviše vrjednote i zato oni trebaju biti posebno njegovati, a ono što nije dobro ozdravljati. Ako imamo tak...
Obitelj
Razmišljanja o vjeri

Obitelj

Opisujući stvaranje čovjeka, Sveto pismo će reći da je stvoren na sliku Božju, ali ne samo kao pojedinac, već kao muškarac i žena: Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. A jer po objavi znamo da je Bog trojstvena ljubav, onda je sasvim razvidno zašto su muškarac i žena u svom životnom zajedništvu njegova vjerna slika. Jer kao što je Bog Trojstvo u kojemu postoji Onaj koji ljubi, Onaj koji je ljubljen i njihova međusobna Ljubav, tako je čovjek od početka nosio pečat Trojstva. To znači da je bio stvoren za međusobnu ljubav i potpuno zajedništvo života.
Obitelj i alkoholizam
Očima svećenika

Obitelj i alkoholizam

Upoznao sam dječaka u jednom slavonskom selu, nekadašnjeg svoga vršnjaka, koji je imao oca alkoholičara. Kad bi se vraćali iz škole on bi produžio. Njegova je kuća bila dalje od moje. Svaki bi se tjedan vratio, bar dva puta, do moje, jer je čuo oca kako viče na majku i subraću. Ručao je u našoj kući uplakan. Na početku svake školske godine nadao sam se da ne će biti takvih scena? Bio bih sretan kad bi tako bilo. O alkoholizmu u obitelji  održana su mnoga predavanja. Koliko to pomaže? Mi živimo u župi i susrećemo se s tim problemom. Prim. dr. Srđan Marušić, dr. med., Klinika za neurologiju i alkoholizam pri KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu piše: "Kvaliteta života, kako pojedinca tako i obitelji u cjelini, itekako ima utjecaja na funkcioniranje cijeloga obiteljskog sustava, ali ...
Prava i obveze roditelja i učitelja
Moralka

Prava i obveze roditelja i učitelja

1. Pojam odgoja i njegova primjena Riječ odgoj sastoji se od dvaju slogova, ujedno i dvaju dijelova: predmetka od- i osnove goj. Goj je imenica tvorena od glagola gojiti. Predmetak od- označava da se obavlja potpuna radnja od osnove, u ovom slučaju od glagola gojiti. A gojiti znači: činiti da netko živi i raste, podupirati živo biće u životu, hraniti ga, njegovati, podizati. Goj pripada skupini jednosložnih odglagolnih imenica u kojoj su, primjerice: boj, loj, roj, kroj, gnoj, znoj. Vrlo stare riječi; kratki, jednoznačni pojmovi. Gojiti se može samo čovjeka i životinje, a odgajati se može samo čovjeka – životinje se obučava, dresira. 2. Na koga se odgoj odnosi? Na drugoj stranici Svetoga Pisma stoji: „Gospodin, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskoga i u nosnice mu udahne ...
Razgovor katolički s pobudnicom Amoris laetitia
Dogmatika

Razgovor katolički s pobudnicom Amoris laetitia

Razgovor čine sljedeća poglavlja: 1. Uskomešana Crkva, 2. Koji je tekst mjerodavan?, 3. Ustrojstvo pobudnice, 4. Vrijednost raščlambe stanja, 5. Pabirci o ostalim dijelovima, 6. Rakovi koraci, 7. Izvori i navodi, 8. Načelno shvaćanje promicatelja pravovjerja, 9. Konkretno shvaćanje promicatelja pravovjerja, 10. Primjer izvrtanja svetoga Tome, 11. Sinovska molba – apel 45 suradnika istine, 12. Pet upita četvorice stožernika, 13. Shvaćanja diljem Crkve, 14. Osam zabluda, 15. Unatoč zamršenosti postoje smjerokazi i 16. Zaključci. Kardinal Jorge Mario Bergoglio i Víctor Manuel Tucho Fernández na Papinskom argentinskom katoličkom sveučilištu u Buenos Airesu 22. listopada 2012. u prigodi pedesete obljetnice početka Drugoga vatikanskoga sabora. 1. Uskomešana Crkva Godine 56. nakon Kris...
Gnijezdo
Razmišljanja o vjeri

Gnijezdo

Gnijezdo je ptičja nastamba od koje i ljudi mogu učiti, pa se služe slikom gnijezda kad žele reći da su stupili u brak i zasnovali vlastitu obitelj. Zato se u narodu i kaže da su svili obiteljsko gnijezdo. Gnijezdo kao takvo nije od plemenitog materijala, niti je bitno kako izvana izgleda, jer je od grančica, lišća i blata. Važno je pak da je svrhovito, to jest da iznutra grije i štiti, kako jaja tako i mlade ptiće dok se ne osposobe letjeti, pa ga stoga ptice oblikuju nježnošću, perjem i paperjem. U tome bi ptice mogle biti i uzor ljudskim obiteljima u vremenu kad se sve više gleda na ono izvanjsku, a zanemaruje toplina i ljubav doma. Jer da bi ‘ptić’ jednom postao ptica nebeska što se uzdiže i leti put neba, treba imati toplo i uredno, mirno i sigurno gn...