Petak, 30 listopada

Oznaka: papa Franjo

Razgovor katolički s pobudnicom Amoris laetitia
Dogmatika

Razgovor katolički s pobudnicom Amoris laetitia

Razgovor čine sljedeća poglavlja: 1. Uskomešana Crkva, 2. Koji je tekst mjerodavan?, 3. Ustrojstvo pobudnice, 4. Vrijednost raščlambe stanja, 5. Pabirci o ostalim dijelovima, 6. Rakovi koraci, 7. Izvori i navodi, 8. Načelno shvaćanje promicatelja pravovjerja, 9. Konkretno shvaćanje promicatelja pravovjerja, 10. Primjer izvrtanja svetoga Tome, 11. Sinovska molba – apel 45 suradnika istine, 12. Pet upita četvorice stožernika, 13. Shvaćanja diljem Crkve, 14. Osam zabluda, 15. Unatoč zamršenosti postoje smjerokazi i 16. Zaključci. Kardinal Jorge Mario Bergoglio i Víctor Manuel Tucho Fernández na Papinskom argentinskom katoličkom sveučilištu u Buenos Airesu 22. listopada 2012. u prigodi pedesete obljetnice početka Drugoga vatikanskoga sabora. 1. Uskomešana Crkva Godine 56...
Dobar obiteljski odgoj kralježnica je čovječnosti
Crkveno Učiteljstvo

Dobar obiteljski odgoj kralježnica je čovječnosti

Kateheza Svetoga Otca Franje o obiteljskom odgoju na općoj audijenciji u srijedu 20. svibnja 2015. U petnaestom nastavku svojih vjeronaučnih izlaganja o obitelji, kojima se obraća hodočasnicima na Trgu sv. Petra ili u Dvorani bl. Pavla VI., Vrhovni je Prvosvećenik ovako progovorio. Danas vas, draga braćo i sestre, vidjevši među vama tolike obitelji, želim srdačno pozdraviti riječima: Dobar dan svim obiteljima! Nastavljamo razmišljati o obitelji. Danas ćemo se zaustaviti razmisliti o bitnom obilježju obitelji, to jest o njezinu naravnom pozivu da odgaja djecu kako bi rasla u odgovornosti prema sebi i drugima. Ono što smo uvodno čuli od apostola Pavla jako je lijepo: „Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! Otčevi, ne ogorčujte svoju djecu da ne k...
“Stvarnost je važnija od ideje” – protiv zaborava pobudnice “Radost evanđelja”
Crkveno Učiteljstvo

“Stvarnost je važnija od ideje” – protiv zaborava pobudnice “Radost evanđelja”

“O Crkvi se” – kako je napisao pokojni fra Špiro Marasović – “slikovito priča kao o ‘lađi’, točnije o – ‘Petrovoj lađi’. Prihvaćajući u potpunosti tu sliku, dobro je prisjetiti se da kod svake lađe postoji izvjesni srazmjer između onoga njezinog dijela koji je ispod površine vode, te se kao takav ne vidi, i onoga iznad površine koji se vidi. Naime, što lađa svojom uočljivom pojavom iznad površine više strši, to je onaj njezin uronjeni dio niži, što će reći da je praznija! I obratno: što je lađa punija, tj. što je više uronjena u vodu, i stoga običnom oku nevidljivija, to svojom pojavom manje strši iznad površine. A i mnogo je stabilnija na valovima.” Tim riječima o Crkvi možemo s misaonom snagom stupiti na put motrenja, ali tako da fra Špirine riječi uvijek imamo pred očima. Pritom...
Naprijed vode uspravni, pošteni i nepodmitljivi
Crkveno Učiteljstvo

Naprijed vode uspravni, pošteni i nepodmitljivi

Prvoga dana apostolskoga pohoda Meksiku 13. veljače 2016., u obraćanju meksičkim vlastima, građanskomu društvu i diplomatskomu zboru u Državnim dvorima (Palacio Nacional, Ciudad de México) papa Franjo izrekao je, između ostaloga, nekoliko misli koje su lako primjenjive i na hrvatsko društvo i mogu biti vrlo poticajne. … Nadom ispunjenu budućnost u sadašnjosti kuju muškarci i žene koji su pravedni, čestiti i kadri ustrajati za zajedničko dobro, ono „zajedničko dobro“ za kojim u dvadeset i prvom stoljeću ne raste potražnja na tržištu. Iskustvo nas uči da svaki put kad tražimo kolosijek povlastica ili pogodnosti za malobrojne na štetu dobrobiti svih, prije ili kasnije život u društvu postaje plodnim tlom za potkupljivost, trgovinu drogom, isključenje različnih kultura, nasilje...
Postupak kanonske ništavosti ženidbe kao traženje istine
Crkveno pravo

Postupak kanonske ništavosti ženidbe kao traženje istine

Uvod Treća izvanredna opća skupština Biskupske sinode, posvećena „Pastoralnim izazovima obitelji u kontekstu evangelizacije“, u pripremnom spisu objavljenom u jesen 2013., iznjedrila je sljedeće pitanje: „Bi li pojednostavnjenje kanonske prakse radi priznavanja ništavosti ženidbenoga veza moglo pružiti doista dobar prilog rješavanju problemā takvih osoba? Ako bi, na koji način?“[1] Zapravo, u raspravama koje prethode skoromu zasjedanju Biskupske sinode, prilična pozornost posvećena je prijedlogu značajnih promjena u postupku utvrđenja ništavosti ženidbe[2] kao dušobrižnom lijeku za osobe koje su u neurednim zajednicama. Neki su čak predlagali potpuno napuštanje sudskoga postupka.[3] Kardinal Walter Kasper u izlaganju na izvanrednom kardinalskom konzistoriju 20. veljače ...
Učiteljstvo o osjećaju vjere
Crkveno Učiteljstvo

Učiteljstvo o osjećaju vjere

Sensus fidei je stručni teološki pojam u kojem se prva riječ sēnsus prevodi kao osjećaj, a zapravo znači instinkt, urođena težnja, predosjećaj, intuicija; u psihologiji osjetilo; u filozofiji smisao, osjetilna spoznaja; u tjelesnom i duševnom smislu: osjećanje, ćućenje (nasuprot umovanju i razumu); moć osjećanja, sjetilo, način mišljenja. Dakle, doslovce osjećaj vjere, sensus fidei zapravo je vjernička pamet, osjetilna spoznaja vjere, smisao za vjeru Božjega naroda. Evo kako ga opisuju isprave Učiteljstva od 1964. do 2013. godine. 1. Lumen gentium o osjećaju vjere (1964.) Sveti sveopći drugi vatikanski sabor,[1] Dogmatska konstitucija [2] Lumen gentium o Crkvi (21. studenoga 1964.) [3] 12. Sveti Božji narod ima udjela i u Kristovoj proročkoj službi time što o Njemu širi živo...
Papa u posjetu Bosni i Hercegovini
Očima svećenika

Papa u posjetu Bosni i Hercegovini

Papa je među nama. O njemu ste toliko toga čuli. I ovo treba znati. Površina Papinske države je 0,44 kilometra kvadratna i broji oko 800 stanovnika. Stvorena je 1929. god. Na čelu s papom, ona je najmanja, ali najutjecajnija država svijeta. Vojska je osnovana 1506. god. od 110 pripadnika. "Svi putovi vode u Rim." Počelo je smrću Petra apostola. Arheolozi su tek 1939. god. vršili iskapanja i pronašli grob i temelje stare Konstantinove bazilike iz 300. godine. Utvrđeno je da je Petar imao oko 70 godina i bio vrlo visok. Dotrajalu baziliku ruši Julije II. papa. Idejni nacrt bazilike Sv. Petra rade mnogi graditelji onoga doba: Michelangelo, Leonardo, Bramante. Carlo Maderna uzima stare projekte i započinje, u etapama, gradnju dugu 120 godina, za vladanja 19 papa, do 1626. Njezina vel...
Od čega boluju strukture? Obraćanje pape Franje Rimskoj kuriji
Crkveno Učiteljstvo

Od čega boluju strukture? Obraćanje pape Franje Rimskoj kuriji

Družba Isusova ustanova je posvećenoga života u kojoj je papa Franjo proživio 34 godine (1958.-1992.) prije nego što je postao biskupom. Njezini članovi, isusovci, poznati su kao dobri voditelji duhovnih vježbi.I Papa Franjo primio je 22. prosinca 2014. čelnike Rimske kurije radi čestitanja Božića. Na tom tradicionalnom godišnjem okupljanju njegovi su prethodnici sažimali najvažnije događaje u životu Crkve u protekloj godini.II No ovogodišnji Papin govor, sadržajno snažan ispit savjesti, gotovo kao priprema za ispovijed, iznenadio je i Kuriju i kršćansku javnost.III U prvom obraćanju Kuriji, godinu prije, 21. prosinca 2013., Papa je bio istaknuo da se svi koji rade u Rimskoj kuriji trebaju isticati stručnošću, predanim služenjem i svetošću života. I tada ih je pozvao da ne budu „...