Skip to content

Računanje krvnog srodstva


Krvno srodstvo se računa po lozama ili linijama, i po koljenima ili stupnjevima.

Dvije su vrste krvnog srodstva, srodstvo u pravoj ili izravnoj lozi ili liniji, i srodstvo u pobočnim lozama ili linijama.

U izravnoj lozi srodne su sve osobe koje su rođene ili potječu u nizu jedna iz druge.

Srodne su u pobočnoj lozi osobe koje nisu rođene jedna iz druge, ali imaju zajednički isti korijen (roditelje), ili nekog zajedničkog pretka (djeda/baku, pradjeda/prabaku, šukundjeda/šukunbaku, itd.).

Srodstvo u izravnoj lozi ili liniji računa se prema ovom pravilu:

  • U izravnoj lozi toliko je koljena ili stupnjeva koliko rađanja, ili koliko je osoba, pošto se oduzme ili ispusti korijen.

Sukladno tome, otac/majka i sin/kći su srodni u 1. koljenu izravne loze; djed/baka i unuk/unuka su srodni u 2. koljenu izravne loze; pradjed/prabaka i praunuk/praunuka su srodni u 3. koljenu izravne loze.

Srodstvo u pobočnoj lozi ili liniji može se određivati na dva načina, po tzv. rimskom računanju i po germanskom računanje.

U Crkvi se ranije, do stupanja na snagu novog Zakonika kanonskog prava (1983.), koristilo germansko računanje, a pravilo je glasilo:

  • U pobočnoj lozi, ako su oba niza osoba jednaka, toliko je među određenim osobama koljena koliko rađanja u jednom nizu; ako oba niza osoba nisu jednaka, toliko je koljena koliko rađanja u nizu koji je duži.

Sada, od stupanja na snagu novog Zakonika kanonskog prava, primjenjuje se rimsko računanje, a pravilo za računanje glasi:

U pobočnoj lozi toliko je koljena koliko je osoba u objema lozama skupa, pošto se oduzme ili ispusti korijen.

Prema sadašnjem – rimskom računanju krvnog srodstva: dva brata, dvije sestre, brat i sestra su srodni u 2. koljenu pobočne loze (a prema germanskom načinu, kako obični narod kod nas i dalje računa – u 1. koljenu); djeca od braće i sestara su srodni u 4. koljenu pobočne loze (prema germanskom – u 2. koljenu); a djeca njihove djece su srodna u 6. koljenu pobočne loze (prema germanskom – u 3. koljenu).

Tetka i bratić/bratična, tetka i sestrić/sestrična, ujak i sestrić/sestrična, stric i sinovac/sinovica su srodni u 3. koljenu pobočne loze (a prema germanskom načinu – u 1. s 2. koljenom); a sin/kći i unuk/a od brata i sestre su srodni u 5. koljenu pobočne loze (a prema germanskom – u 2. s 3. koljenom).

U kojem su koljenu, bilo izravne bilo pobočne loze, dvije osobe srodne, osobito ako se radi o daljnjim rođacima, može se lako izračunati ako se napravi shema i ispišu imena svih osoba za koje se želi odrediti u kojem su one koljenu srodne. Evo kako to shematski izgleda.


a) Izravna loza ili linija


3


Umjesto slova, redoslijedom rađanja, napisati imena onih čije se srodstvo želi utvrditi.

A (otac/majka) i B (sin/kći) su krvno srodni u 1. koljenu izravne loze;

B (otac/majka) i C (sin/kći) su krvno srodni u 1. koljenu izravne loze;

C (otac/majka) i D (sin/kći) su krvno srodni u 1. koljenu izravne loze;

D (otac/majka) i E (sin/kći) su krvno srodni u 1. koljenu izravne loze;

A (djed/baka) i C (unuk/unuka) su krvno srodni u 2. koljenu izravne loze;

B (djed/baka) i D (unuk/unuka) su krvno srodni u 2. koljenu izravne loze;

C (djed/baka) i E (unuk/unuka) su krvno srodni u 2. koljenu izravne loze;

A (pradjed/prabaka i D (praunuk/praunuka) su krvno srodni u 3. koljenu izravne loze;

B (pradjed/prabaka) i E (praunuk/praunuka) su krvno srodni u 3. koljenu izravne loze;

A (šukundjed/šukunbaka) i E (šukununuk/šukununuka) su krvno srodini u 4. koljenu izravne loze ili linije.


b) Pobočna loza ili linija


4


Umjesto slova, redoslijedom rađanja, u obje loze upisati osobe koje su rođene jedna iz druge (u jednoj lozi: B – D – F – H – J, a u drugoj lozi: C – E – G – I – K).

Za osobe za koje se želi utvrditi u kojem su koljenu ili stupnju pobočne loze ili linije srodne, treba izbrojiti koliko ima rađanja ili osoba uzlazno od jedne osobe, npr. od F, do zajedničkog korijena (A), koji se ne broji, i potom silazno brojiti do druge osobe, npr. G, za koje se želi utvrditi u kojem su one koljenu pobočne loze ili linije u krvnom srodstvu. Izaći će da postoji 6 rađanja ili osoba, što znači da su F i G srodni u 6. koljenu pobočne loze (a prema germanskom računanju – u 3. koljenu).

Evo i cjelovitog prikaza za gornju shemu ili sliku srodstva u pobočnoj lozi ili liniji:

B i C (brat i sestra) u srodstvu u 2. koljenu pobočne loze (prema germanskom računanju – u 1. koljenu);

D i E (djeca od brata i sestre – B i C) u srodstvu su u 4. koljenu pobočne loze (prema germanskom računanju – u 2. koljenu);

F i G (unuci od brata i sestre – B i C) u srodstvu su u 6. koljenu pobočbe loze (prema germanskom računanju – u 3. koljenu);

H i I (praunuci od brata i sestre – B i C) u srodstvu su u 8. koljenu pobočne loze (prema germanskom računanju – u 4. koljenu);

B i E (bratić/bratična i tetka, tetka i sestrić/sestrična, ujak i sestrić/sestrična, stric i sinovac/sinovica) u srodstvu su u 3. koljenju pobočne linije (prema germanskom računanju – u 1. s 2. koljenom);.

D i G (sin/kći od brata – B i unuk/unuka od sestre – C) u srodstvu su u 5. koljenu pobočne loze (prema germanskom račubanju – u 2. s 3. koljenom).


Nadam se da će svatko, na temelju ovoga što je navedeno, moći lako izračunati krvno srodstvo svoje, ili osoba za koje to želi, kako prema rimskom tako i prema germanskom načinu računanja.

Za utvrđivanje jesu li neki mladić i djevojka, koji bi htjeli sklopiti brak, u krvnom srodstvu, treba izraditi rodoslovna stabla koja bi sezala do njihovih pradjedova i prabaka, posebno za mladića, a posebno za djevojku.

U sheme koje slijede umjesto rodbinskih naziva upisati imena i prezimena očeva i majki, djedova i baka, i pradjedova i prabaka. Kod ženskih srodnika upisati njihovo rodno ili djevojačko prezime.


1


2


U gornjim shemama pojavilo se isto ime: Anđa Anđelić. To znači da zaručnik i zaručnica imaju jedan zajednički korijen, Anđu Anđelić, koja je prabaka zaručniku, s majčine strane, a baka zaručnici, s očeve strane.

Da bi se utvrdilo u kojem su koljenu ili stupnju mladić (zaručnik) i djevojka (zaručnica) u krvnom srodstvu, treba prebrojiti koliko je rađanja od mladića do njegove prabake i od djevojke do njezine bake, ne računajući njihov zajednički korijen – Anđu Anđelić.  Kako pak od mladića do njegove prabake Anđe Anđelić imaju 3 rađanja, a od djevojke do njezine bake, iste Anđe Anđelić, 2 rađanja, izlazi da su mladić i djevojka (zaručnik i zaručnica) u krvnom srodstvu u petom koljenu ili stupnju pobočne linije ili loze.

Kako ženidbena zapreka krvnog srodstva prema sadašnjem kanonskom pravu seže do četvrtog koljena ili stupnja pobočne linije ili loze, izlazi da u gornjem slučaju između mladića i djevojke takva zapreka ne postoji, i oni bi mogli međusobno sklopiti brak.

dr. Velimir Blažević

dr. Velimir Blažević

Umirovljeni profesor crkvenoga prava na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i urednik bloga fra-velimir.blogspot.hr
dr. Velimir Blažević

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Ženidbena zapreka krvnog srodstva Poštovani, zanima me postoji li zapreka za brak ako su budući zaručnici u srodstvu u 8. koljenu po rimskom računanju (4. koljenu po germanskom)? Hvala...
Umnožavanje ženidbene zapreke krvnog srodstva Poštovani, možete mi protumačiti dolje navedeno: Prema kanonu 1091, § 3 zapreka se krvnoga srodstva ne umnožava. Hvala. Ivo Moguće je d...
Ženidbena zapreka prethodne ili postojeće ženidben... 1) Postojanje zapreke Bitna svojstva ženidbe su jednost (unitas) ili jednoženstvo i nerazrješivost (indisolubilitas). Valjanom ženidbom - a valjana...
Postupak kanonske ništavosti ženidbe kao traženje ... Uvod Treća izvanredna opća skupština Biskupske sinode, posvećena „Pastoralnim izazovima obitelji u kontekstu evangelizacije“, u pri...
Pojednostavljenje i ubrzavanje kanonskog postupka ... Ovih dana je objavljen dokument pape Franje kojim su izvršene značajne promjene u Zakoniku kanonskog prava iz 1983. godine s obzirom na preure...