Sveto Pismo

Tragom djela i misli apostola Pavla (7)
Novi zavjet

Tragom djela i misli apostola Pavla (7)

Na tragu proročkog djelovanja Tamo gdje je Marija, Žena i roditeljka, bila Majka svima, svi su se zvali braćom, pri čemu je ime bilo odraz stvarnosti. Tako se i on, Savao, među njima osjećao. Imao je prigodu doživjeti ono što je i prije obraćenja čuo u jeruzalemskim kuloarima. Živjeli su u slozi i miru razmišljajući o riječima i djelima Gospodinovim prema svjedočanstvu apostola, odlazili su u Hram na molitve, u kućama lomili kruh, sva dobra su međusobno dijelili, hvaleći i slaveći Boga. Nije čudo stoga što su uživali veliku naklonost u narodu. Tako je, pridružujući se jeruzalemskoj zajednici, postigao prvi i prvotni cilj svoga dolaska, ucijepiti se u srce zajednice Isusovih učenika, da ne bude kao odsječena grana sa stabla, niti vuk samotnjak. U sili Ilijinoj Međutim on ne bi bio zadovo...
Post 12; 15: Abraham, praotac vjere: poziv, sumnja i vjera te Savez
Stari zavjet

Post 12; 15: Abraham, praotac vjere: poziv, sumnja i vjera te Savez

U Post 12,1-8 Sveto pismo opisuje kako Bog počinje svoj projekt u svijetu ugroženom grijehom, nepovjerenjem i pobunom protiv Boga. Sada počinje ono što se može nazvati dugi povijesni hod Boga s njegovim narodom. Prema uobičajenom datiranju, Abraham se smješta u sredinu 19.st.pr. Krista (1850.g). Bog izdvaja Abrahama iz skupine naroda, izdvaja ga i odvodi od njegova doma da bi s njim utemeljio novi početak. Množina izraza (izvodi ga, pozva ga, razlikuje ga) zapravo cilja na temeljnu teološku kategoriju izabranja (Neh 9,6 Abrahamovo izabranje smatra drugom temeljnom Božjom akcijom nakon Stvaranja svijeta). Od sada, Biblija više ne prati što rade drugi – iako Bog i o njima brine i vodi ih – nego se koncentrira na Abrahama i onu liniju njegovog potomstva pomoću koje Bog započinje nešt...
Tragom djela i misli apostola Pavla (8)
Novi zavjet

Tragom djela i misli apostola Pavla (8)

Blagovijesnik u Antiohiji Tražeći se još uvijek između uspjeha i neuspjeha, u iščekivanju da postane oruđe odabrano prema Isusovoj riječi, Savao je pokušavao u osobnim susretima i kontaktima po Tarzu i Ciliciji djelovati uvjeravajući svoje sunarodnjake u ispravnost svoga tumačenja Pisma i u istinitost objave kod Damaska. Sve svoje sile i vrijeme upotrebljavao je da sa sunarodnjacima podijeli svoje otkriće, no išlo je dosta teško, bez osobitih rezultata, ali je znao da ne može ne govoriti o milosnom daru koji mu je Gospodin podario, jer bi u protivnom kamenje progovorilo. Antiohijska događanja I nakon što se moglo učiniti da mu je trud bio uzaludan, a rezultat neznatan, silno se obradova onog dana kad mu je došao u posjete prijatelja Barnaba, kojega nije vidio već nekoliko godina, od ono...
Knjiga Postanka 4-11
Stari zavjet

Knjiga Postanka 4-11

Post 4-11: razvoj povijesti civilizacije i širenje grijeha u njoj U prethodnom poglavlju (Post 3) čovjek prvotno iskazuje nepovjerenje svom Stvoritelju i zbog toga se odlučuje prestupiti Božju riječ, rađa a potom postaje očito da se njegov unutarnji stav ne ograničava samo na odnos prema Bogu. Osim što Adam i Eva odgovornost za prijestup žele skinuti sa sebe, među njima raste barijera jer više ne podnose svoju ogoljenost i osjećaju potrebu da je zaštite; sada teško dijele ono što svatko od njih za sebe jest neogrnut. Ovo poglavlje prikazuje njihove potomke kod kojih grijeh ide još dalje i što je sve čovjek, kad se udalji od Boga, u stanju učiniti. Kajin i Abel (Post 4,1-16) Usprkos počinjem grijehu, Bog ostaje vjeran svome stvorenju i nije povukao svoj blagoslov sa čovjekove plodnosti...
Tragom djela i misli apostola Pavla (9)
Novi zavjet

Tragom djela i misli apostola Pavla (9)

Spreman za poslanje Buka velegrada nije zagušila jeku Božje riječi koja je zahvaljujući Savlovu i Barnabinu djelovanju sve snažnije odjekivala ulicama Antiohije i antiohijskom okolicom. Uz Jeruzalem rodilo se tako novo središte iz kojeg se širio navještaj spasenja i izljev ljubavi Božje na sve koji povjerovaše u Gospodina Isusa. Kvasac Božje riječi Božja riječ je doista bila poput kvasca koji je uskvasao tijesto čovječanstva zamiješano božanskim djelovanjem dosežući svoj vrhunac u utjelovljenju Riječi. Antiohijska je Crkva rasla u otvorenosti Duhu Božjemu, ali da bi se iz nekog središta mogla širiti radosna vijest, ono najprije mora biti stjecište u koje dotječe milosni dotok te iste radosti koji se poslije obilno razlijeva na žedna srca. Antiohijski vjernici – kršćani znali su čarobnu ...
Drugi izvještaj o Stvaranju: grijeh prvih ljudi (Post 3,1-24)
Stari zavjet

Drugi izvještaj o Stvaranju: grijeh prvih ljudi (Post 3,1-24)

Temeljnu analizu što je to grijeh u sebi, imamo u Post 3. Tu je grijeh opisan kao neposluh Božjoj riječi. Pošto opis više stavlja naglasak na unutarnji aspekt zbivanja, grijeh je znači prije svega stvar čovjekove duhovne dimenzije – srca. Zmija kao povod grijehu Da bi progovorio o tome otkud zlo u svijetu i što je grijeh, biblijski pisac na scenu uvodi zmiju koja je bila lukavija od sve zvjeradi koju je stvorio Bog. Jedna grupa istraživača kreće tragom mitoloških prikaza prisutnih u Izraelu susjednim narodima gdje je zmija smatrana odvratnom ili opasnom životinjom, a ponegdje pozitivnom jer čuva stabla sa plodovima rezerviranim za bogove; u Kanaanu, području u kojem će se naseliti Izraelci nakon Izlaska iz Egipta i hoda pustinjom, zmija je bila simbol plodnosti zbog sposobnosti mijenjan...
Tragom djela i misli apostola Pavla (10)
Novi zavjet

Tragom djela i misli apostola Pavla (10)

Vjerom protiv magije Nakon što ih je Duh Sveti izabrao za posebno djelo naviještanja, Barnaba i Savao su se osjećali poput dvanaestorice apostola ili pak one sedamdesetdvojice učenika koje je Gospodin slao ispred sebe u svaki grad i mjesto kako je kanio doći. Išli su po dvojica svjedočeći o zajedništvu koje je Gospodin ostvario u svijetu, da bi onda na iskazu dvojice svjedoka počivalo svjedočanstvo vjere kojim su u srcima ljudi poravnavali staze Gospodnje. U sinagogama na Cipru Upravo Duh Sveti ih je uputio da se iz Antiohije zapute u Seleuciju, te da potom odjedre na Cipar, Barnabinu domovinu. Dok su oni razapinjali jedra svoga bića dahu Duha, osjećajući laganu tremu zbog iznimnosti povjerenog poslanja, njihova lađa je hvatala pravac Salamine, najvećeg ciparskog središta. Bilo im je ra...
Drugi izvještaj o Stvaranju – stvaranje muškarca i žene (Post 2,4b-25)
Stari zavjet

Drugi izvještaj o Stvaranju – stvaranje muškarca i žene (Post 2,4b-25)

Ovaj drugi izvještaj se razlikuje od prvog svojom slikovitošću i pojedinostima koji odišu starinom pa stručnjaci smatraju da je nastao prije prvoga. U Post 2 imamo izvještaj o Stvaranju čovjeka a u Post 3 opisan je njegov grijeh i prve posljedice grijeha. Dakle, čovjek promatran poput medalje sa dvije strane: prvo uzvišeni govor o onom što je Bog u svojoj slobodi učinio za čovjeka, a potom čovjek u svojoj slobodi poduzima svoj prvi zabilježeni čin – grijeh. Za razliku od prvog izvještaja (1,1-2,4a) koji Stvaranju pristupa globalno i znanstveno (u granicama ondašnjih spoznaja), drugi izvještaj o Stvaranju sve promatra sa gledišta čovjekovog iskustva. Za polunomada onog prostora i vremena, zemlja nije prekrivena zelenilom nego je prije pustinja u kojoj ponegdje i ponekad bude vode i onda bu...
Tragom djela i misli apostola Pavla (11)
Novi zavjet

Tragom djela i misli apostola Pavla (11)

U Antiohiji pizidijskoj Sergija Pavao, rimski upravitelj Cipra, bio je prvi poganin kojeg je Pavao pridobio za Krista navještajem svoga Evanđelja, prvi stranac koji je ostao zanesen snagom Pavlova svjedočanstva. Taj bogobojazni kulturni Rimljanin je mogao napokon u svojoj iskrenosti zahvaliti Bogu što se, zahvaljujući nastupu i odlučnosti jednog Židova, oslobodio onih tajnih sila koje su, kivne na svaku dušu koja traži jasnoću božanskog svjetla, njega držale u tami zablude uvjeravajući ga kako je na pravom putu. Rodio se vođa Kao što je upravitelju bila sretna okolnost što je upoznao Savla, tako je s drugu stranu i Savlu bila sretna okolnost da je jedan rimski uglednik zaželio primiti navještaj spasenja. Bila je sretna okolnost i to što je Taržanin bio rimski građanin pa je mogao vlasti...
Tragom djela i misli apostola Pavla (12)
Novi zavjet

Tragom djela i misli apostola Pavla (12)

Od povijesti do sadašnjosti spasenja Uzevši riječ Pavao se osjetio vrlo posebno, nekako svečano i gotovo uzvišeno, što opet nije utjecalo na njegov osjećaj malenosti i neznatnosti pred otajstvom koje je trebao navijestiti. Nije to bilo uzbuđenje, a ni trema pred nastup, premda je svaki put kad bi progovorio osjećao određenu mješavinu jednog i drugog. Za njega propovijedati nije značilo pokazivati svoje znanje, nego naviještati pravoga Boga, njegovu istinu i ljubav, te u isto vrijeme doći do srca ljudi nudeći im riječi utjehe, kako su i sami tražili. Povijest spasenja Već je više puta propovijedao, i svaki put iznova pitao se što reći. Nije htio biti automat što izbacuje riječi, nego svjedok koji prodire u bit stvari. Zato je i ovaj put, u sinagogi Antiohije pizidijske, odlučio progovori...