Sveto Pismo

Tragom djela i misli apostola Pavla (13)
Novi zavjet

Tragom djela i misli apostola Pavla (13)

Pavlovo evanđelje židovima Pavao je osjetio ganuće govoreći o Božjem planu spasenja u židovskoj sinagogi u Antiohiji, a kad je izgovorio sveto ime Isusovo prošli su ga trnci. Znao je da je dodirnuo dubine Božjih tajni kojih čovjek nije dostojan i koje nikad do kraja ne može dokučiti. A kad je dotakao tu strunu, srce mu je zadrhtalo poput žica harfe, pa se nakon suzvučja s Božjim srcem odredio uskladiti i sa srcima i ušima svojih slušatelja govoreći im o konačnom ostvarenju Božjih obećanja. A njegova su obećanja vjere predostojna, dok je čovjek redovito u neznanju glede uzvišenih Božjih planova, pa i glavari i starješine koji svake subote čitaju Božju riječi, bili su u neznanju ne upoznavši način na koji će Bog ispuniti svoja obećanja dajući Izraelu Spasitelja. Isus i Pismo A ta dodirna ...
Tragom djela i misli apostola Pavla (14)
Novi zavjet

Tragom djela i misli apostola Pavla (14)

Zidovi, kamenje i prašina Pavlova propovijed u sinagogi ostavila je snažan dojam na prisutne,ne samo na Židove nego i na bogobojazne pridošlice. Veselio se što su se sami preporučili njemu i Barnabi za daljnju pouku želeći do kraja primiti riječ istine. Radost mu je bila promatrati Božje djelovanje u srcima vjernika, te ih je sa svom gorljivošću poticao da ustraju u vjeri, dok je nestrpljivo iščekivao sljedeću subotu da nastavi započeto djelo. Pred zidom tvrdokornosti Činilo se da će te subote uspjeh biti mnogo veći nego prvi put, jer se zgrnuo cijeli grad, i pogani i židovi, čuti riječ Gospodnju. Ali kako to redovito biva, Božja riječ izaziva i razdor. Ona razdjeljuje dobre od zlih, gorljive od polovičnih, iskrene od dvoličnih. Cijena je to njezine jasnoće i svjetla kojim se raspršuje ...
Prvi izvještaj o Stvaranju: konfliktnost čovjekovog postojanja
Stari zavjet

Prvi izvještaj o Stvaranju: konfliktnost čovjekovog postojanja

Jedan židovski spis (Gen. Rabbah VIII,5) želi reći izreći misao da je čovjek gotovo nemoguć projekt. On kaže ovako: kad se Bog pripremio da stvori čovjeka, podijeliše se anđeli koji su mu u službi. Jedni govorahu: da, stvori ga; drugi: ne, nemoj ga stvoriti. Anđeli Ljubavi i Pravde su željeli da čovjek bude stvoren, ali anđeli Istine i Mira su se protivili. Bit će lažljivac, govoraše Istina; bit će svadljivac, govoraše Mir. Ali, Ljubav i Pravda na to rekoše: a tko će nas ostvarivati ako ne čovjek? I dok su oni raspravljali, upita ih Bog: dobro, o čemu raspravljate? Čovjek je upravo ovaj čas stvoren! Konfliktnost čovjekovog postojanja, koju tako slikovito izražava navedeni tekst, naznačena je i u Prvom izvještaju o Stvaranju (Post 1,1-2,4a). On otvara pogled na različite odnose u koje ulaz...
Prvi izvještaj o stvaranju čovjeka (Post 1,1-2,4a)
Stari zavjet

Prvi izvještaj o stvaranju čovjeka (Post 1,1-2,4a)

Ukratko o nastanku Starog Zavjeta Stari Zavjet je zbirka spisa koji su nastali u periodu dužem od 1000 godina povijesti izraelskog naroda. Smatra se da je SZ prvotno postojao u vidu usmenih predaja (tradicija). One su predaje kolale stoljećima, ponekad bile zapisivane, ali i prerađivane, tako da su konačni oblik zadobile stoljećima kasnije. U doba kralja Salomona (X. st. pr. Kr.) došlo je do formiranja novog društvenog sloja – pisara. Smatra se da su se tada počele zapisivati najstarije pisane tradicije SZ-a. Nastajanje SZ-a bio je stoga dug proces. Abraham se pojavio u 19. st. pr. Kr. a Petoknjižje je dobilo svoj konačni oblik tek negdje u 5-4. st. pr. Kr. Povijesne knjige obuhvaćaju vrijeme od Jošue (13. st.) pa sve do 1Mak (1. st.); mudrosna književnost započela je sa Salomonom u 10....
Govor na Gori (Mt 5-7)
Sveto Pismo

Govor na Gori (Mt 5-7)

Matejevo Evanđelje sadrži 5 govora a svaki od njih je obilježen drugim tematskim interesom. Govor na gori (Mt 5-7) je prvi i najvažniji jer u njemu su trasirane temeljne linije Kraljevstva kojeg je Isus došao navijestiti. Od prvih vremena kršćanstva, a isto tako i danas, ova tri poglavlja prvog Isusovog govora prema sv. Mateju žarište su koje je zapalilo plamen Evanđelja u mnogim srcima; ovaj govor je, kaže se, Evanđelje Evanđelja! Na početku svog Evanđelja Mt je želio iznijeti temeljne odrednice Kraljevstva u svjetlu kojih treba promatrati sve ostalo što slijedi. Mnoštvo je nakon Govora ostalo zaneseno njegovim naukom (7,28-29), ne kao onaj tko nazoči nekakvoj akrobatici ili kad od smrtne opasnosti ostane bez daha: zaprepaštenje dolazi od onog božanskog, od njegovog autoriteta koji p...
Uvod u Sveto pismo
Sveto Pismo

Uvod u Sveto pismo

Ovaj prilog predstavlja kratak uvod u Sveto pismo, iz kojega se može dobiti jedna cjelovitija slika i mogućnost upoznavanja određenih okolnosti koje je dobro znati i imati u vidu kako kod razumijevanja i tumačenja te svete knjige, tako i kod svakodnevnog korištenja u smislu duhovne hrane.  1. Podjela i nastanak Sv. pisma Riječ Biblija izvorno dolazi iz grčkog jezika, ali je do nas došla preko latinskog. Naime, grč. riječ biblion znači knjiga, a njezina množina biblia označava knjižice, što je pravilan prijevod riječi Biblija. Latinski je jezik od te imenice načinio riječ biblia sa značenjem knjiga. Biblija ili Sveto pismo je tako za nas istovremeno jedinstvena knjiga koja predstavlja Božju objavu ljudima i zbirka od 73 knjižice (46 u SZ i 27 u NZ) koju su napisali mno...
Prispodobe o kraljevstvu Božjem (Mt 13)
Sveto Pismo

Prispodobe o kraljevstvu Božjem (Mt 13)

Sijač (Mt 13,3b-9.18-23) »Gle, iziđe sijač sijati. I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk.« »Tko ima uši, neka čuje!« »Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša Riječ o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito – to je onaj koji čuje Riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Riječi nast...