Ponedjeljak, 21 lipnja

Povijest Crkve

Bosanski franjevci i nadbiskup dr. Josip Stadler
E-knjige, Povijest Crkve

Bosanski franjevci i nadbiskup dr. Josip Stadler

Knjiga se u PDF formatu može preuzeti klikom na sliku. UVOD Kroz punih 37 godina nadbiskupske pastirske službe bio je dr. Josip Stadler, prvi vrhbosanski nadbiskup i metropolit, trajno upućen na franjevce i u stalnoj povezanosti i odnosima s njima, odnosno s upravom franjevačke provincije Bosne Srebrene. Ta upućenost, povezanost i odnosi bili su nužni i proizlazili su iz jednostavne činjenice što su franjevci u vrijeme ponovnoga uspostavljanja redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini držali sve župe, i što su oni na cijelom tom području tada bili jedini dušobrižnici, a vodeću su ulogu u dušobrižništvu zadržali još dugi niz godina nakon toga. O odnosima nadbiskupa Stadlera i franjevaca dosta se u prošlosti pisalo. Ipak, u većini tih napisa zamjetna je izvjesna jed...
Povijesni orisi Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije
Povijest Crkve

Povijesni orisi Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije

Uvod Ovaj je povijesni pregled nastao slučajno, kao djelomični rezultat jednog sasvim drukčijeg istraživanja, takvog koji je zahtijevao uvodnu cjelovitu povijesno-geografsku kontekstualizaciju Đakovačke ili Bosanske i Srijemske biskupije. Naime, o navedenoj se temi mnogo pisalo, ali osim jednog ili drugog nešto zaokruženijeg prikaza, redovito parcijalno, obično s naglascima ili na određenim povijesnim etapama ili na teritorijalnim elementima. Iako su takvi prikazi sržniji i u smislu dubine obrađivane teme kvalitetniji, onima koji su htjeli upoznati cjelovitu povijest navedene Biskupije, ostajali su nedorečeni. U tom je smislu cilj ovoga rada nastojati pružiti što cjelovitiju njezinu sliku. To ćemo učiniti u tri koraka: najprije ćemo donijeti povijesni presjek Srijemske bisku...