Subota, 29 siječnja

Povijest Crkve

Put križa i put svjetla
Povijest Crkve

Put križa i put svjetla

„Križni put“, ovisno o pristupu i kutu gledanja, može biti ili jest proživljavanje Izbaviteljeve muke, djelo biblijske duhovnosti, promišljanje koje učvršćuje u istini, nadi, ljubavi i vjeri; pobožnost tradicionalnih postaja, skazanje, radiodrama; hodočasnički, molitveni i vjeronaučni priručnik, a u svakodnevnom govoru i zbilja puna muke; težak, trnovit život. Osim toga, pisan velikim početnim slovom pojam se odnosi na detalje povijesnoga pogubljenja Isusa Krista u Jeruzalemu, na naslove djela književno-teološkoga žanra posvećena toj patnji i na put stradanja pripadnika Hrvatskih oružanih snaga i civila, izbjeglica iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Vojvodine i Crne Gore, koji su bježali pred partizanima, pa su ih Englezi zarobili u Bleiburgu i izručili Titovoj Jugoslavenskoj ar...
Jednost i nerazrješivost ženidbe
Povijest Crkve

Jednost i nerazrješivost ženidbe

Put od ranoga srednjega vijeka do Tridentskoga sabora Kad se u četvrtom i petom stoljeću Zapadna Crkva sa sredozemnoga područja proširila sjeverno, iza limesa [granice] Rimskoga Carstva, vjerovjesnici su se suočili s društvenim ustrojima i načinima života narodā koji su tamo živjeli. Poimence, pravno mišljenje i običaji Kelta i Germana nisu poznavali ni jednost[1] ni nerazrješivost ženidbe.[2] Iz toga su u naviještanju Evanđelja tim narodima nastale neobične poteškoće kojima se moralo baviti nekoliko onodobnih sinoda. Već je Sinoda u Kartagi godine 407. nalagala da supružnici nakon rastavljanja ne smiju sklopiti drugu ženidbu. Tako je Sinoda u Angersu godine 453. (6. kanon) zaprijetila kaznom izopćenja[3] bilo kojemu muškarcu koji se pokuša oženiti ženom drugoga muškarca koji...
Fra Matija Petar Katančić – najučeniji Slavonac svoga vremena
Povijest Crkve

Fra Matija Petar Katančić – najučeniji Slavonac svoga vremena

Fra Matija Petar Katančić (12. kolovoza 1750. - 24. svibnja 1825.) slovi kao najučeniji Slavonac 18./19. stoljeća, a prema nekima i kao najučeniji Hrvat svih vremena. Uz mnoga znanstvena istraživanja koja nam je ostavio, na različitim područjima - od filologije, pjesništva i književnosti, do arheologije, geografije i numizmatike, posebno valja istaknuti njegov cjeloviti prijevod Svetog pisma na hrvatski jezik, a koji je prvi tiskani prijevod u Hrvata, objavljen 1831. god. Jedan od mnogih teologa i svećenika tijekom povijesti, koji su iznimno pridonijeli razvoju ne samo vjere, nego i znanosti i kulture našega naroda, svakako je i fra Matija Petar Katančić, čijim studioznim istraživanjima možemo puno toga zahvaliti. Nažalost, kako to obično biva, ni za njega se, kao ni za veći...
Božić kroz povijest
Blagdani i sveta vremena, Povijest Crkve

Božić kroz povijest

Prva svjedočanstva o slavljenju Kristova rođenja sežu još u davno IV. stoljeće, iako postoje dokazi da kršćani časte špilju Kristova rođenja već u II. stoljeću. Prisciline katakombe u Rimu čuvaju vjerojatno najstariji poznati prikaz Kristova rođenja (oko 230. g.). Na njima je žena koja drži dijete i doji ga, i muškarac koji pokazuje rukom na zvijezdu u daljini. Lik Josipa se u prvim stoljećima ne pokazuje zbog bojazni da se njegovim prikazom ne umanji Isusovo božanstvo. Josipa se počinje častiti puno poslije tih prvih vremena.  Ikonografija želi naglasiti Kristovo bogočovještvo, i zbog toga ne stavlja skoro nikakav naglasak na Josipa. Najpoznatije uprizorenje živih jaslica napravio  je sveti Franjo Asiški 1223. godine uz pristanak pape. Ne zna se točno zbog  čega je 25. prosinac uzet k...
Kontroverze oko osnivanja i djelovanja Udruženja katoličkih svećenika “Dobri Pastir”
Povijest Crkve

Kontroverze oko osnivanja i djelovanja Udruženja katoličkih svećenika “Dobri Pastir”

Uvod Početkom 1950. godine u Bosni i Hercegovini je osnovano Udruženje katoličkih svećenika Narodne Republike Bosne i Hercegovine - "Dobri Pastir". Pod tim nazivom je postojalo i djelovalo kroz 25 godina, zapravo do 1975., a od tada, kroz sljedećih 15-ak godina, pod nazivom: Udruženje katoličkih vjer­skih službenika u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini "Dobri Pastir". Radilo se, svakako, o nečemu neobičnom i neuobičajenom: o organiziranju svećenika, redovničkih i svjetovnih, u staleško udruženje koje nije dobilo odobrenja od crkvenih vlasti, a bilo je pravno priznato, s odgovarajućim učincima, od komunističke vlasti u ondašnjoj državi Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. To je, zbog različitih razloga, u crkvenim i katoličkim krugovima izazivalo nedoumice i bojazn...
Što su crkveni sabori i koje vrste crkvenih sabora postoje
Povijest Crkve

Što su crkveni sabori i koje vrste crkvenih sabora postoje

Naziv sabor (lat.: concilium, a grčki: σύνοδος) označava skupštinu crkvenih osoba, bilo biskupâ cijele Crkve, bilo nekog njezina dijela, užeg ili šireg, zavisno od vrste sabora. Saziva ih mjerodavni poglavar, i na njima se razmatra i zajednički odlučuje o stvarima vjere, života i djelovanja klera i vjernika, i općenito o važnijim crkvenim pitanjima i poslovima.[1] Potreba i prikladnost da se opći problemi i pitanja važna za cijelu Crkvu ili za neki  njezin dio razmatraju, i da se o njima odlučuje na zajedničkim skupovima ili saborima crkvenih predstojnika pokazala se već u apostolsko vrijeme. Sabor kojega su 50. godine u Jeruzalemu držali apostoli (Dj, 15,4-29) označava početak saborovanja u Crkvi.[2] Crkvenih sabora kroz povijest bilo je više vrsta. Sveti Augustin (354.-430.) spomin...
Siromašni redovi 13. st. – franjevci i dominikanci
Povijest Crkve

Siromašni redovi 13. st. – franjevci i dominikanci

Gledano u duhovnom smislu, cijela povijest Crkve bi se mogla označiti kao naizmjenično uzdizanje i padanje, što, promatrajući iz današnje perspektive, ne treba gledati u isključivo lošem svjetlu. Naime, kao što i svaki čovjek ima dana, mjeseci i godina kada je snažniji u vjeri i trudi se živjeti boguugodnim životom, a ima i vremena kada se bitno, u svakom pogledu, udaljio od Boga, tako se to nekako zbiva i u "organizmu Crkve" kao zajednice svih vjernika. Ona udaljavanja, najčešće duhovna posrtanja i padovi, nerijetko postaju kamen za izgradnju novih čvršćih temelja povezanosti s Bogom, kako u osobnom životu vjernika, tako i u cijeloj Crkvi. Onaj trenutak kada pojedinac sam sebe počinje prezirati zbog ludog trošenja života i kad mu postaje kristalno jasno da tako više ne može dalje, zapravo...
Povijesni orisi Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije
Povijest Crkve

Povijesni orisi Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije

Uvod Ovaj je povijesni pregled nastao slučajno, kao djelomični rezultat jednog sasvim drukčijeg istraživanja, takvog koji je zahtijevao uvodnu cjelovitu povijesno-geografsku kontekstualizaciju Đakovačke ili Bosanske i Srijemske biskupije. Naime, o navedenoj se temi mnogo pisalo, ali osim jednog ili drugog nešto zaokruženijeg prikaza, redovito parcijalno, obično s naglascima ili na određenim povijesnim etapama ili na teritorijalnim elementima. Iako su takvi prikazi sržniji i u smislu dubine obrađivane teme kvalitetniji, onima koji su htjeli upoznati cjelovitu povijest navedene Biskupije, ostajali su nedorečeni. U tom je smislu cilj ovoga rada nastojati pružiti što cjelovitiju njezinu sliku. To ćemo učiniti u tri koraka: najprije ćemo donijeti povijesni presjek Srijemske bisku...