Oznaka: sveta misa

Red mise: pokajnički čin
Liturgika

Red mise: pokajnički čin

Opća uredba Rimskog misala[1] za pokajnički čin kratko veli: Poslije toga svećenik pozove na pokajnički čin, koji, nakon kratke stanke u tišini, vrši cijela zajednica obrascem opće ispovijedi, a zaključuje ga svećenik odrješenjem, koje nema učinak sakramenta pokore. Nedjeljom, osobito u vazmenome vremenu, umjesto uobičajenoga pokajničkoga čina, katkad se može upriličiti blagoslov i škropljenje vodom u spomen krštenja. (br. 51) Zašto se naglašava da je „odrješenje“ nakon opće ispovijedi nesakramentalno. Kako je uopće pokajnički čin ušao u red mise? 1. Povijesni pregled U počecima, kao što je poznato, uopće nije bilo uvodnog dijela mise. Biskup bi ulazio u crkvu, sjeo i dao nalog čitaču da započne čitanje. Svi uvodni dijelovi u određenoj mjeri vuku podrijetlo iz papin...
Red mise: uvodni obredi
Liturgika

Red mise: uvodni obredi

Euharistijsko slavlje (pogotovo nedjeljno) vrhunac je i izvorište svekolikog bogoslužja i života Crkve. Po euharistiji Crkva postaje Crkva, bez euharistije ne bi bilo ni Crkve.[1] Stoga se uvijek iznova vraćamo euharistiji i u proučavanju i u pastoralnom pregalaštvu. Značenje ovoga svetoga slavlja ovako je sažeto u Općoj uredbi Rimskog misala: U misi ili večeri Gospodnjoj Božji se narod okuplja u jedno, pod predsjedanjem svećenika koji djeluje u osobi Isusa Krista, da proslavi Gospodnji spomenčin ili euharistijsku žrtvu. Stoga za takav mjesni zbor svete Crkve na poseban način vrijedi Kristovo obećanje: „Gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima“ (Mt 18, 20). U misnome naime slavlju, koje ovjekovječuje žrtvu križa, Krist je stvarno prisutan u samome skupu...
Bogoslužje s mladima
Liturgika

Bogoslužje s mladima

Zadnjih se nekoliko desetljeća poklanja posebna pozornost radu s mladima. Osobita se briga posvećuje predavanjima i pouci: kako unijeti religiozne sadržaje u njihove živote, kako im pomoći da postanu zreli i svjesni kršćani? Očito je da se uz dobru katehezu nužno nadovezuju i bogoslužja s mladima. Iako će možda zlobnici reći da je najlakše organizirati misu ili hodočašće, kršćanska se zajednica bez sumnje rađa i raste po liturgiji. Evo nekoliko temeljnih napomena. Njegovati jedinstvo zajednice u liturgiji Kao kad je u pitanju bogoslužje s djecom, i u bogoslužju s mladima valja uvijek imati na umu da se župska zajednica ne smije nepotrebno razbijati. To osobito vrijedi za nedjeljnu misu. Stoga će načelno uvijek biti bolje uključiti mlade u nedjeljno bogoslužje negoli z...
Školsko bogoslužje
Liturgika

Školsko bogoslužje

Na početku školske godine rado bismo upriličili misu. Radujemo se što nam se pružaju nove mogućnosti i htjeli bismo ovu prigodu prikladno iskoristiti. Evo nekoliko poticaja u tome smislu. 1. Mjesto Sva se bogoslužja, osobito mise, redovito trebaju slaviti u crkvi. To vrijedi i za ovu misu. Razlog je jasan: euharistiju redovito slavimo u crkvi i nema nikakvih razloga da se školski djelatnici s djecom ne pridruže redovnoj nedjeljnoj misi. Time će se ujedno osigurati i potrebna sloboda: na misu će doći oni djelatnici koji to budu htjeli. Škola je prostor za nastavu, a crkva za euharistijsko slavlje. Konačno, kad se ovo slavlje uvrsti u nedjeljnu euharistiju, onda se time izgrađuje i župska zajednica. 2. Vrijeme Drugi vatikanski sabor veli:  Nedjelja je prv...
Mirabile sacramentum
Liturgika

Mirabile sacramentum

Drugi vatikanski sabor u SC 5 govori o povijesti spasenja. Čudesna Božja djela u Starom zavjetu su predigra onome spasenju ljudskog roda koje se u Novom zavjetu ostvarilo Kristovom smrću i uskrsnućem. Tako, zaključuje se u tome odlomku "iz rebra je Krista, usnulog na križu, proisteklo čudesno otajstvo (mirabile sacramentum) čitave Crkve." U Crkvi se, dakle, ostvaruje ono treće vrijeme. U njoj se slavi bogoslužje, ono čudesno otajstvo u kojem se sveudilj ostvaruje naše spasenje, baš kako veli Pavao: "kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe" (1 Kor 11,26). Velika otajstva slavimo, otajstva po kojima smo spašeni i po kojima nas Krist spašava kad god se saberemo u njegovo ime. Zato nikada neće biti previše naglašavati važnost liturgije i upo...
Otajstvenost bogoslužja
Liturgika

Otajstvenost bogoslužja

S užitkom prelistavam knjige u kojima su razmišljanja pape emeritusa Benedikta XVI., s užitkom i malom nelagodom što nisam sličnim žarom listao te knjige dok ih je pisao "samo" kardinal Ratzinger. Kako bilo da bilo, htio bih s vama podijeliti jedan papin odlomak koji govori o otajstvenosti bogoslužja: "Bilo je godina u kojima su se vjernici, pripremajući se za sudjelovanje na obred, na samoj sv. misi pitali na koji će se način taj dan odvijati 'kreativnost' celebranta… Zbog ovoga koncil je dao ozbiljno upozorenje: 'Stoga, neka u liturgiji nitko drugi (izvan Svete Stolice i biskupske hijerarhije), pa ni svećenik, ništa ne mijenja po svojoj volji ne dodaje, ukida ili mijenja' (SC 22). Liturgija nije šou, predstava za koju su potrebni genijalni redatelji i talentirani glumci. Liturgi...
Bogatstvo bogoslužja
Liturgika

Bogatstvo bogoslužja

U književnosti, glazbi, u likovnoj umjetnosti, baš kao i u običnom životu potrebno je vješto ispreplitati boje i oblike, ono što je naglašeno i ono što je više u sjeni. Kakav bi to bio glazbeni doživljaj kada bismo slušali samo fortissimo? Za liturgiju isto vrijedi. Velimo li, naime, da je euharistija izvor i vrhunac svekolikog bogoslužja, onda se podrazumijeva da nakon toga izvora rijeka dalje teče, te da do toga vrhunca ima i drugih, uvjetno rečeno, nižih stupnjeva. A sve to zajedno čini bogoslužje! Zasigurno već naslućujete o čemu će biti riječ. O umnažanju misa. Liturgičari počesto upozoravaju da euharistiji treba dati odgovarajuće mjesto i da ona, u najmanju ruku, ne bi smjela biti "zakrpa", praznina u organizaciji nekih naših skupova i sletova. Dopustite samo nekoliko "telegrafskih" ...
Obrati se i čini prva djela
Liturgika

Obrati se i čini prva djela

Zapela mi za oko Knjiga Otkrivenja i riječ upućena starješini Crkve u Efezu: "Postojan si, podnio si za ime moje i nisi smalaksao. Ali imam protiv tebe: prvu si ljubav svoju ostavio. Spomeni se dakle odakle si pao, obrati se i čini prva djela" (Otk 2,3-5). Ovdje ne ulazimo u pitanje savjesti i pitanje grijeha. Govorimo o našoj liturgiji. Te se riječi mogu shvatiti i upravo u kontekstu liturgije. Evo. Pedeset godina uživamo blagodati obnovljene liturgije, liturgije koja po sebi dopušta puno mogućnosti prilagodbe. Obnovljena je liturgija i zamišljena tako da – slaveći je – slavitelj i cijela zajednica ne budu tjeskobno zabrinuti obdržavanjem rubrika. Naprotiv, današnja liturgija bi (uz obdržavanje nužnih i potrebnih pravila) htjela biti izrazom vjere i životnosti određene zajednice –...
Svetinje svetima!
Liturgika

Svetinje svetima!

Kada biskup progovori o tome kako svećenik treba biti svet i sveto slaviti sveta otajstva, može se kojem mlađem svećeniku učiniti da to biskup mora reći jer je poglavar, ali, eto, prošla su vremena rubricizma i nakrivljenih glava. Međutim, valja nam se vratiti k izvorima i vidjeti koliko je taj poziv i važan i temeljan. Mysterium fidei Mi slavimo sveta otajstva, tajne. Slavimo nedokučivo i nadspoznatljivo otajstvo ljubavi Božje. Nevjerojatno je, naime, ono što se događa pred našim očima: svemogući Bog u svome utjelovljenom Sinu pokazuje nam svoju ljubav do te mjere da njegov Sin za nas umire i uskrišava i čini nas dionicima svoga božanstva. I sve se to otajstveno događa i ostvaruje pred našim očima dok slavimo sveta otajstva. Pri tome ja kao svećenik ne činim ni...
Misa: zaključni dio
Liturgika

Misa: zaključni dio

Župske obavijesti Svećenik koji je bio na mjesec dana u posjetu jednoj katoličkoj misiji u Tanzaniji pripovijedao mi je o živopisnosti i živosti bogoslužja u toj misijskoj zemlji. Na nedjeljnu se misu okupljaju vjernici iz okolnih udaljenih sela, tako da se veći dio vjernika jedino i susretne na nedjeljnom slavlju. Naravno, misa je prepuna glazbe, plesa i oduševljenog sudjelovanja sviju i to sve skupa traje gotovo tri sata. Za svećenika iz Europe bio je to poseban doživljaj. I onda dolazi zanimljiva pojedinost – župske obavijesti. Na koncu mise svećenik pažljivo i opširno kaže sve obavijesti za različite skupine vjernika: dan i sat pojedinih bogoslužja, katekumenskih pouka, kateheza. Tu su i obavijesti o radu ambulante, škole i mnogočemu drugome što se tiče vjerskog i druš...